Les

Enighet i forhandlingene om tømmermåleroverenskomsten

Deler av forhandlingsutvalget for Tømmermåleroverenskomsten. Fra Venstre: Jimmy Gråberget Stensby, Rune Østdahl og Rune Omang. Foto: Kjell Morten Aune/Parat.
Det er torsdag oppnådd enighet mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Parat om tømmermåleroverenskomsten. Forhandlingsleder Kjell Moren Aune sier enigheten gir sentrale tillegg i tråd med frontfaget.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 09.06.2022 20:05 redigert 09.06.2022 21:35
Aune sier de har oppnådd åtte prosent økning av både minstelønn og skifttilleggene.
– Det er også oppnådd gjennomslag for lengre varslingstid og økt involvering av tillitsvalgte ved endringer av skiftplaner. Dette har vært et hovedtema for oss ved disse forhandlingene og vi er glade for at fått plass innstramninger som vil bidra til større forutsigbarhet for våre medlemmer, sier Aune.  

Han sier det er fortsatt en jobb å gjøre med lokale avtaler og med praktisering av avtalene.
– Her har vi fortsatt en jobb å gjøre for våre medlemmer. Øvrige endringer som er oppnådd er på kompetanse, HMS, tjenestepensjoner, likestilling og lokale forhandlingsbestemmelser, sier Aune.

Tariffavtalen gjelder for tømmermålere ansatte i Norsk Virkesmåling. 
– Dette er ansatte som er en viktig bidragsyter til utnyttelsen og bruk av vår fornybare ressurs tømmer fra skogsdrift, sier forhandlingslederen. 

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo