Les

Enighet i apotek-meklingen

Leder i Farmasiforbundet, Bodil Røkke. Foto: Parat/Vetle Daler.
Parat/Farmasiforbundet og Virke har kommet til enighet i mekling om overenskomst for apotekteknikere og medarbeidere. Det er enighet om endring i arbeidstid fra 36 til 37,5 timer pr. uke, enighet om at ulempetillegg skal utbetales og ikke avspaseres og det er enighet om en ramme på 3,7 prosent lønnsvekst. 
Av Trygve Bergsland Publisert dato 09.09.2022 8:30
Leder for Farmasiforbundet, Bodil Røkke, sier hun er fornøyde med å ha avverget streik og kommet frem til et felles resultat som sikrer god lønnsutvikling for en viktig yrkesgruppe i apotek. 
– Vi er også fornøyd med at det er tilstrekkelig tid til så gode prosesser som mulig til nødvendige omstillinger som vil følge av endringene i overenskomsten mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, sier Røkke. 

I mekling 7., 8. og 9. september er Virke og Parat/Farmasiforbundet kommet til enighet om årets tariffoppgjør og endringer av arbeidstidsordning i 2023. 

Enigheten omfatter tre hovedtemaer: 
1.     Hovedoppgjøret 2022 – det er avtalt generelt tillegg til alle på 5,85 kroner med virkning fra 1. april 2022. Dette er innenfor en ramme på 3,7 prosent i årslønnsvekst. Minstelønnssatsene heves tilsvarende.

2.     Endringer i avtalt ukentlig arbeidstid fra 36 til 37,5 timer pr. uke: Endringene implementeres når bemanningen er tilpasset den nye arbeidstiden, og omstillingsprosessen er gjennomført, senest 1. august 2023. Den nye avtalte arbeidstiden (37,5 timer) innebærer ikke endret timelønn, men årslønnen vil øke som følge av lengre arbeidstid for hvert årsverk. Fra 1. februar 2023 opptjener arbeidstakerne et beløp pr måned som utbetales som et engangsbeløp når endringene er implementert. 

3.     Parat/Farmasiforbundet og Virke er også enige om endringer i ubekvem arbeidstid: Fra det tidspunkt avtalt ukentlig arbeidstid endres til 37,5 timer (senest 1. august 2023) skal ulempetillegg utbetales, og ikke lenger avspaseres. Endringene innebærer nye satser for ulempetillegg. Innsparingen dette genererer skal flyttes til fastlønnen for de ansatte, noe som betyr at det skal gis som et generelt tillegg på 7 kroner per time med virkning fra gjennomføringen.
 
Våre medlemsblader
Video

Parats reaksjoner på statsbudsjettet

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo