Les

Enighet for tømmermålerne

Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune. Foto: Helene Husebø
Det ble tirsdag kveld klart at Parat fikk gjennomslag for alle krav i forhandlingene med NHO om tømmermåleroverenskomsten.
Av Helene Husebø Publisert dato 20.10.2020 19:10 redigert 20.10.2020 23:27
Forhandlingene for Parats medlemmer i Norsk Virkesmåling, som er omfattet av tømmermåleroverenskomsten, ble avsluttet tirsdag kveld.

Forhandlingsleder i Parat, Kjell Morten Aune, forteller at Parat fikk gjennomslag for alle krav. Aune beskriver forhandlingene som ryddige, og forteller at oppgjøret endte med en økonomisk ramme i tråd med frontfaget på 1,7 prosent.
– I tillegg er vi enige om å etablere et partssammensatt utvalg som skal se på bestemmelsene om betaling for kjøring mellom hjemsted og arbeidssted, sier han.

Parat fikk også gjennom en tekstmessig tilpasning av avtalen som samstemmer med endringene som ble foretatt i frontfaget, deriblant likebehandling av ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger.
Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo