Les

Enighet for Samfunnsbedriftene

Parat/YS og Samfunnsbedriftene (KS) kom torsdag 9. juni 2022 til enighet om endringene i hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter for perioden 2022-2024.
Av Vetle Daler Publisert dato 13.06.2022 16:50 redigert 13.06.2022 17:07
Resultatet har en ramme på 3,84 %, og er på nivå med oppgjøret i frontfaget

Dette ble partene enige om:
• Et jevnere og mer rettferdig lønnssystem
• Generelle tillegg på mellom kr. 12.000 – 14.000 pr. år
• Det er i tillegg satt av 1 % til lokale lønnsforhandlinger
• Fokus på kompetanseheving

Mer informasjon om oppgjøret finner du her
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo