Les

Engasjerte Paratmedlemmer i Vadsø

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, og nestleder Anneli Nyberg, på besøk hos medlemmer i Statens vegvesen, Vadsø.
Mandag besøker politisk ledelse i Parat flere medlemsgrupper i Vadsø. Både Statens vegvesen, Skatteetaten, Statsforvalteren, Vadsø museum, Widerøe, og Apotek 1 har alle engasjerte medlemmer i byen.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 08.05.2023 15:35 redigert 08.05.2023 15:53

Dagen startet med besøk hos Statens vegvesen, hvor flere av medlemmene fortalte om viktigheten av politisk tilrettelegging for at Vadsø og Finnmarksregionen skal være et attraktivt sted å leve og bo. Et av temaene som gikk igjen var verdien av å rekruttere til tettstedene, og styrke regionene gjennom arbeidsplasser som legges til nord.

Hos Vadsø museum, kunne museumsvert og Paratmedlem, Anne Sofie Nielsen, fortelle om en rik kulturhistorie i regionen, og betydningen av den kvenske og finsk-norske historien som har preget lokalmiljøet.

Senere mandag samles flere av gruppene til medlemsmøte i et lokale i Vadsø sentrum.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo