Les

Endring i arbeidsmiljøloven er en seier for norske arbeidstakere

Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, er glad for de varslede endringene i arbeidsmiljøloven. Foto: Parat.
Regjeringen har foreslått å endre arbeidsmiljøloven etter streik, sak i Høyesterett og innspill fra Parat. Forslaget ble mandag stemt gjennom i førstegangsbehandling i Stortinget. Leder i Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, mener endringene vil hindre arbeidsgiver i å organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret, slik det har vært flere forsøk på i norsk luftfart.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 19.12.2022 9:40 redigert 19.12.2022 12:02
I disse dager endrer Stortinget flere punkter i arbeidsmiljøloven. Det vil påvirke ansettelsesforholdene og selskapsstrukturen i luftfarten. Det er godt nytt, mener Pilotforbundet i Parat.
– Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven er positivt for norsk arbeidsliv og styrker rettighetene til ansatte i luftfartsbransjen, sier Holsether.

Endret selskapsstruktur

Både SAS og Norwegian har de senere årene endret selskapsstrukturen – og med det også ansettelsesforholdene. Gjennom omorganiseringer har de sørget for at ansatte har mistet ansettelsesforholdet der flyvirksomheten og verdiskapningen skjer og fått arbeidsforhold og arbeidervern plassert i heleide bemanningsselskaper i konsernet.
– Dette har vært et brudd på den skandinaviske samarbeidsmodellen hvor arbeidstaker- og arbeidsgiversiden sammen jobber for å finne de beste løsningene for både ansatte, bedriften og samfunnet, sier Holsether.

Ikke lenger tillatt å opprette egne bemanningsbyråer

Det er fire år siden Høyesterett godtok at ansatte mistet ansettelsesforholdet i Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) og ble overført til to rene bemanningsselskaper – Norwegian Pilot Services Norway AS (NPSN) og Norwegian Cabin Services Norway AS (NCSN). Samtidig jobbet de for flyselskapet Norwegian nøyaktig som før overføringen.

Sommerens pilotstreik i SAS handlet også om ansettelsesforhold. SAS endret selskapsstrukturen og opprettet nye selskaper. På den måten kunne de omorganisere seg og begrense ansattes rettigheter ved å plassere dem i tomme bemanningsbyrå internt i konsernet.

De nye endringene i arbeidsmiljøloven vil bestå i å lovfeste at det som Høyesterett mente var lovlig bemanningsentreprise, nå vil være ulovlig innleie.

Mener alle har krav på ordnet ansettelsesforhold

– At regjeringen nå tar grep som Stortinget støtter opp om, er godt nytt for ansatte i luftfarten. Samtidig får alle andre arbeidstakere i Norge nå den samme beskyttelsen, sier Holsether.

Han mener den nye lovendringen som gjør at flyselskapene ikke lenger kan fortsette med denne ansettelsespraksisen, gjør arbeidshverdagen til ansatte i luftfarten tryggere.
– Alle ansatte har krav på ordnede ansettelsesforhold, og arbeidsgiver skal ikke kunne omorganisere seg bort fra ansvaret sitt og på den måten uthule arbeidervernet, sier Holsether.
Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo