Les

En luftfartsbransje i filler

Kommentar
Anneli Nyberg, nestleder i Parat. Foto: Ned Alley

Hvis du ikke jobber i luftfartsbransjen, så lurer du sikkert på hva som skjer og hvorfor den ser ut til å falle fra hverandre. Kilometer lange køer for innsjekking på Arlanda i Stockholm og restriksjoner av antallet passasjerer og fly på Schiphol i Amsterdam er noe vi aldri har sett før.

Av Anneli Nyberg Publisert dato 23.06.2022 10:25 redigert 23.06.2022 14:29

Det kommer imidlertid ikke særlig overraskende for meg som har fulgt bransjen over tid, og problemene startet lenge før pandemien slo til. Pandemien bare forsterket trenden og synliggjorde utviklingen. Siden mars 2020 har over 38 000 arbeidsplasser gått tapt i Europa og mange mennesker med årelang erfaring, og relevant kompetanse ble kastet ut på gata. Konsekvensene ser vi på svært mange steder i dag, hvor Norge faktisk fremstår som annerledes landet selv det slett ikke går knirkefritt her heller, kommer tilbake til årsakene til dette litt lenger ned. Hvor er så alle tusentalls av luftfartsansatte som ble sagt opp når bransjen nå skriker etter ansatte? Hvorfor har de ikke kommet tilbake?

Et privilegium å jobbe i luftfarten?
Mange tror kanskje at det å jobbe i luftfart i Europa er et privilegium med gode vilkår for å tjene til livets opphold. Muligens var dette riktig for noen tiår siden, men det er veldig langt i fra sannheten i dag. Når så mange ansatte har valgt å slutte eller å ikke komme tilbake til jobben på flyplassen eller om bord i flyene så skyldes det at de alternative jobbene i andre bransjer er bedre. Andre som faktisk ønsker å komme tilbake til sine tidligere jobber får ikke lov, da arbeidsgiveren under påskudd av pandemien har omorganisert virksomheten og jobbene som tilbys er på helt andre og dårlige vilkår.

Vi har dessverre sett på nært hold hvordan bransjens forretningsmodeller har endret seg til det verre for de ansatte. Et kappløp ned mot bunnen, der alt har dreid seg om å kutte kostnader, forringe vilkår og betingelser for de ansatte.

Utnytter de ansatte
Tiden hvor flyselskap og tilhørende virksomheter kunne tilby gode lønninger og vilkår som betydde at du kunne kjøpe et hus, reise på ferie, spare noe til pensjonisttilværelsen og bli i jobben i mange år er definitivt over. I dag presses mange ansatte helt opp til de lovlige grensene for arbeidstid, med lønninger som på ingen måte kompenser for lange arbeidsdager på ugunstige turnuser, og mange risikerer å bli utbrent i løpet av noen få år. Det ser ut til at dette har vært en intensjonell strategi, og noe mange av operatørene ønsker. Unge, nye og rimelige ansatte inn og "gamle" og dyre ut, i et alt raskere tempo. Stiller man kritiske spørsmål eller krav får man ikke fornyet kontrakten. Ansatte er kun en ressurs som skal utnyttes så mye som mulig, før de byttes ut med nye som tilbys stadig dårlige arbeidsvilkår og i deltidstidsstilinger uten fast inntekt.

I tillegg er de flyvende, pilotene og kabinansatte, underlagt et felles europeisk regelverk hvor de alminnelige reglene for arbeidstid langt overstiger bestemmelsene i den norske arbeidsmiljøloven. Det gjelder vel så mye pauser hvor man kan spise, maksimal daglig og ukentlig arbeidstid, skiftordninger og ikke minst rettigheter til fri på helger og helligdager. Når disse utvidede grensene i tillegg presses til det ytterste sier det seg selv at de ansatte setter helsen på spill. Tretthet, søvnproblemer, utfordringer med fordøyelsen, stress og utbrenthet er bare noen av de vanlige reaksjonene når grensene skyves i feil retning.

Også for de andre ansatte på bakken har det vært en utvikling som er skremmende. Tilbydere av bakketjenester tilbyr kontrakter på deltidsstillinger ingen kan leve av, uforutsigbare turnuser og deler ofte opp arbeidsdagen i splittskift hvor den ansatte har fri noen timer midt på dagen. For mange er veien til og fra arbeidsplassen for lang og dyr slik at de blir gående å vente på neste vakt senere på dagen uten å kunne hvile eller gjøre andre ting. Da blir arbeidsdagene lange og fritid med familie og venner kan man bare drømme om.

På kanten av sikkerhetsgjerdet
I dag er det mange bedrifter som opererer på kanten av sikkerhetsgjerdet, og stadig leter etter nye muligheter for å finne smutthull og listige ordninger, som kan presse de ansatte og ytterligere redusere eksisterende vilkår. Det gir uttrykk på ulike måter, men kan handle om å få ansatte til å bli selvstendig næringsdrivende, til å gi avkall på opptjent ferie, holde tilbake overtidsgodtgjørelser eller pålegge de ansatte til å selv kjøpe sin uniform eller arbeidsverktøy som mobiltelefon. Man rekrutterer villig folk gjennom bemanningsbyråer for å skape avstand til arbeidsgiveren, og legger ikke gang skjul på at de ikke ønsker å snakke med de ansattes representanter i fagforeninger eller forbund.

I Norge er situasjonen litt bedre grunnet strengere regler som for eksempel begrensede muligheter til midlertidig arbeid og innleie. Bedrifter som opptrer ansvarlig og ryddig har ikke den samme gjennomtrekken av ansatte, og det ser ut til at disse bedre klarer store omstillinger som for eksempel en pandemi. De unngikk oppsigelser under pandemien, og inngikk kun midlertidige justeringer i tariffavtalene for sikre driften inntil trafikken tok seg opp.

Verdifulle muligheter til permittering
Her har de utvidede mulighetene til permitteringer som partene i arbeidslivet inngikk under pandemien, vist seg å være svært verdifullt nå etterspørselen etter flyreiser har økt kraftig. Selv om det er utfordringer også her til lands, er det ikke i nærheten av hva som skjer ellers i Europa, og min påstand er at den unike permitteringsordningen har berget tilhørigheten, vedlikehold av kompetanse og sertifiseringer i de ulike bedriftene, noe som nå redder situasjonen.

Selv om permitteringsordningen måtte opp til behandling i stortinget flere ganger, og det krevde kontinuerlig press, er jeg glad for at Parat valgte å jobbe aktivt for utvidelsene. I dag kommer det både bedrifter og ansatte til gode.

På den annen side har vi sett at mange av de store aktørene ikke har klart å leve opp til ryktet som en samfunnsansvarlige bedrifter. De har virket å tro at det ville være en evig kø av arbeidere til å avhende og erstatte uten problemer. Det er trist, og en utvikling som nå biter bransjen i halen.

Trenger en balanse
Det er ikke lett å finne kvalifiserte medarbeidere når man nå desperat prøver å få hjulene i gang etter pandemien, når arbeidsplassen og vilkårene ikke oppleves som attraktive. Vi trenger ingen flere svingdørsrekrutteringer hvor du dyttes ut like raskt som du ble dratt inn. Ansatte trenger en lønn som de kan leve av og en balanse mellom arbeid og fritid som gjør at vennskap kan opprettholdes og man fungerer i en familie.

Trygghet for deg som passasjer
Jeg tipper at du som i sommer tenker deg ut på reise med fly ønsker å være trygg på at du som passasjer får sjekket inn tidsnok, passere sikkerhetskontrollen innen rimelig tid, får oppdatert informasjon om eventuelle forsinkelser på din flygning, at du faktisk kommer deg av gårde på utsatt tid og dag!, at din bagasje leveres, og at du faktisk får tak på noen som kan hjelpe deg hvis problemer oppstår underveis. Alt dette var en selvfølgelighet hos de fleste flyselskap og hos leverandører av bakketjenester før i tiden - nå er det blitt et sjansespill.

Kanskje vil bransjens aktører komme tilbake til det normale om noen måneder, og takke sine heldige stjerner for at de slapp unna med det, men skal vi unngå kaotiske tilstander på flyplasser hvor mennesker må stå i kilometerlange køer, fly som kanselleres på kort varsel, store problemer å komme i kontakt med flyselskapene for kunder som er berørt av kaoset, så må vilkårene forbedres slik at det igjen attraktivt å jobbe i luftarten.  Luftfarten i Europa trenger nå anstendige arbeidsgivere som ønsker å investere i sine ansatte ved å jobbe for et godt arbeidsmiljø, og som ikke kun søker kortsiktige gevinster, men ser verdien av et organisert arbeidsliv der arbeidsgiveren i samarbeid med de tillitsvalgte utvikler og styrker bedriften.

Inntil videre ønsker jeg deg god tur. Ta med deg tålmodighet og forståelse, og ikke la din frustrasjon gå ut over de ansatte. Situasjonen som luftfartsbransjen befinner seg i er ikke de ansattes skyld.

Anneli Nyberg, nestleder i Parat

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo