Les

En av ti studerer økonomi

Ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at bachelorgrad i økonomi og administrasjon er det klart mest populære studiet i Norge. Hele én av ti studenter velger denne studieretningen. 
Av SSB Publisert dato 08.04.2021 9:15 redigert 08.04.2021 10:03

Med en studentandel på 10 prosent var 3-årige bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag det mest populære studiet i Norge i 2020. På andre- og tredjeplass finner vi bachelorutdanninger i samfunnsfag og juridiske fag og sykepleie – begge med studentandeler på mer enn 5 prosent. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i høyere utdanning.

Rekordmange studenter i høyere utdanning
Flere og flere tar høyere utdanning, og i 2020 var det for første gang registrert mer enn 300 000 norske studenter.
 Antall registrerte studenter økte til 306 400, hele 10 200 flere enn i 2019.

Kjønnsfordelingen er lik som tidligere år, med 40 prosent menn og 60 prosent kvinner. 96 prosent av studentene var registrert ved et universitet eller en høgskole i Norge, mens resterende 4 prosent var studenter i utlandet. 

68 prosent av studentene i Norge var i gang med en universitets- og høyskoleutdanning på lavere nivå. Bachelorutdanninger er dermed mest vanlig. Vi ser likevel en utvikling hvor flere studenter tar universitets- og høyskoleutdanning på høyere nivå. Mens det i 2015 gjaldt 24 prosent av studentene, har andelen økt til 32 prosent i 2020. Merk også at de siste 3 prosentpoengene i økning fant sted fra 2019 og 2020.

De mest populære studiene varierer med kjønn
Bachelorutdanninger i økonomiske og administrative fag er mest populære blant både kvinner og menn. 8 prosent av kvinnelige studenter og 13 prosent av mannlige studenter var i gang med en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag i 2020.

Blant mannlige studenter ligger bachelor i ingeniørfag og bachelor i naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag på andre- og tredjeplass over de mest populære studiene. Henholdsvis 8 og 7 prosent av de mannlige norske studentene går på disse studiene.

De mest populære studiene for kvinner, etter bachelor i økonomiske og administrative fag, er bachelorutdanninger i sykepleie og samfunnsfag og juridiske fag. Nærmere 8 prosent av kvinnelige studenter tar en bachelor i sykepleie.

Kjønnsbalansen varierer innenfor de ulike studiene. Det mest populære studiet, bachelorutdanning i økonomiske og administrative fag, har også den mest kjønnsbalanserte studentmassen. Her er 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.

Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo