Les

En av ti er nå uføretrygdet

Det ble 2.000 flere uføretrygdede i Norge i tredje kvartal 2019, ved utgangen av september er det i alt 348.800 personer på uføretrygd. Det utgjør 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år, viser ny statistikk fra NAV.
Av Arve Sigmundstad 08.11.2019 13:23

NAV legger fredag frem ny statistikk som viser at det er blitt 2.000 flere uføretrygdede siste kvartal. NAV forventer at økningen fortsetter også i årets siste kvartal, og regner med at vi ved utgangen av året vil ha nærmere 3.000 flere på uføretrygd.

­­– Antallet personer som får uføretrygd vil fortsette å øke i 2019, men som prosentvis andel av befolkningen er tallet stabilt de siste månedene. En av ti personer mottar nå uføretrygd, og vi ser at tre av fire nye som får uføretrygd fikk arbeidsavklaringspenger før de gikk over på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ekstern lenke: NAV sin kvartalsstatistikk – uføretrygd

NAV forventer en svakere vekst i antall uføre neste år, og anslår i sine prognoser at det vil være 360.000 mottakere av uføretrygd ved utgangen av 2020. Det betyr en noe lavere prosentvis vekst i 2020 på 2,4 prosent – mot 3,6 prosent vekst i 2019. NAV forventer samtidig en høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo