Les

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Statsforvalter i Troms- og Finnmark, medlem av Totalberedskapskommisjonen og tidligere statsråd, Elisabeth Vik Aspaker kommer til YS sin lederkafe 6. juni. 
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 06.06.2023 14:30 redigert 06.06.2023 15:40

Følg direktesendt program her kl. 15:45!

Aspaker har lang fartstid som en sentral figur i norsk politikk og offentlig forvaltning. På YS´ lederkafe snakker hun om blant annet om:

Totalberedskapskommisjonens innstilling til justis- og beredskapsministeren ble overlevert mandag. Her presenteres det en førstehånds innledning av kommisjonens innstillinger og anbefalinger.
Kommisjonens mandat omfatter hele samfunnssikkerhetsfeltet, og krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig. I dette inngår også det sivil-militære samarbeidet.
Anbefalinger om hva som bør prioriteres i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap fremover baseres ut ifra vurderinger av dagens utfordringsbilde nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg til kommisjonens innstillinger og anbefalinger, vil vi også få anledning til å høre om de sikkerhetspolitiske utfordringene for området Elisabeth Vik Aspaker er statsforvalter i (Troms og Finnmark).
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo