Les

DN: Fare for ny SAS-streik i vår

Stor kampvilje, men tillitsvalgte håper partene kan komme til enighet uten at passasjerer rammes. Foto: SAS.
Kabinansatte i flere selskaper skal forhandle om tariff i vår. Kamplysten er spesielt høy i SAS, der pilotenes streik rammet rundt 4000 flyginger i fjor vår, en streik som omfattet samtlige av de 1400 skandinaviske pilotene i selskapet. 
Av NTB 06.01.2020 16:05
Pilotene streiket som følge av misnøye med lønns- og arbeidsvilkårene i selskapet. Dagens Næringsliv skriver at det også for de kabinansatte er særlig misnøye med vaktlisteordningen, der flertallet får vaktlistene for den neste måneden først 15 dager før måneden starter.

Avtalen skal fornyes i Norge, Sverige og Danmark nesten samtidig. I Norge varer den til utgangen av mars i år. SAS-forhandlingsleder Marianne Hærnes sier selskapets mål utformes i disse dager.
– Kampviljen er stor, sier leder Martinus Røkkum i Sas Norge Kabinforening. Han understreker imidlertid at han håper partene kan komme til enighet uten at passasjerer rammes.

Forhandlingene avsluttes ifølge DN sannsynligvis etter påsken, som starter den andre helga i april.

Pilotenes avtale sikret dem en lønnsøkning på 3,5 prosent i 2019, 3 prosent i 2020 og 4 prosent i 2021, og andelen piloter med forutsigbar turnusordning økte fra 40 prosent til 60 prosent.
 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo