Les

Diskriminerings­nemnda blir lavterskeltilbud i varslingssaker

Diskrimineringsnemnda har fra 1. juli fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Målet er å styrke vernet av varslere.
Av NTB Publisert dato 01.07.2021 11:00 redigert 01.07.2021 13:08

Fram til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister om enhver form for negativ behandling etter varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Nå kan en også benytte tilbudet i Diskrimineringsnemnda til å avgjøre tvister i slike saker.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier at de allerede har på plass rammene som trengs for å behandle slike saker.
– Vi vet at varslingssaker ofte kan være kompliserte, men det kan også være tilfellet for diskriminerings- og trakasseringssaker, herunder saker om seksuell trakassering, som vi allerede behandler. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet og håper mange vil benytte vårt lavterskeltilbud, sier han.

Det er gratis å klage en sak inn for Diskrimineringsnemnda. Man risikerer ikke å måtte betale motpartens sakskostnader, og det er valgfritt om man vil benytte advokat.

 
Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten