Les

Diskriminerings­nemnda blir lavterskeltilbud i varslingssaker

Diskrimineringsnemnda har fra 1. juli fått myndighet til å avgjøre saker om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet. Målet er å styrke vernet av varslere.
Av NTB Publisert dato 01.07.2021 11:00 redigert 01.07.2021 13:08

Fram til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister om enhver form for negativ behandling etter varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Nå kan en også benytte tilbudet i Diskrimineringsnemnda til å avgjøre tvister i slike saker.

Direktør Ashan Nishantha i Diskrimineringsnemnda sier at de allerede har på plass rammene som trengs for å behandle slike saker.
– Vi vet at varslingssaker ofte kan være kompliserte, men det kan også være tilfellet for diskriminerings- og trakasseringssaker, herunder saker om seksuell trakassering, som vi allerede behandler. Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet og håper mange vil benytte vårt lavterskeltilbud, sier han.

Det er gratis å klage en sak inn for Diskrimineringsnemnda. Man risikerer ikke å måtte betale motpartens sakskostnader, og det er valgfritt om man vil benytte advokat.

 
Våre medlemsblader
Video

Parats regionkonferanse øst 2022

Forsvaret er avhengig av tillitsbasert ledelse

Lederkonferansen 2022: Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Lederkonferansen 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Lederkonferansen 2022: Cathrine Janson, direktør Politiets IT-enhet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo