Les

Digitalisering og framtidens arbeidsliv

Professor ved Institutt for Informasjonsteknologi ved Oslo Met, Tale Skjølsvik. Foto: Trygve Bergsland

Onsdag arrangerte YS frokostmøte om digitaliseringens påvirkning på framtidens arbeidsliv. Forsker og professor ved Oslo Met, Tale Skjølsvik, holdt foredrag om hvordan teknologi har betydning for både samfunnet og våre arbeidsoppgaver i tiden framover.

Av Helene Husebø 15.05.2019 12:44

Skjølsvik framhevet hvordan arbeidsprosessene vil endre seg i samspill med teknologien, og stilte spørsmål ved digitaliseringens både gode og dårlige sider.

I all hovedsak har IKT og teknologi fram til nå blitt brukt til å effektivisere samfunnets oppgaver. Skjølsvik mener dette har bidratt til en positiv endring, der verdiskapning, innovasjon og teknologisk utvikling har blitt stadig mer viktig for bedrifter.

Hun mener samtidig vi må være bevisste på hvor langt man tar teknologisk innovasjon innenfor sin bedrift. Trenden innenfor virtuelle advokatfirmaer ble framhevet, der det mest sannsynlig vil ta lang tid før en god digitalisering er fullstendig integrert.

– Dersom teknologien ikke bidrar til verdiskapning, i forhold til enten kostnad eller kunnskap, bør man unngå å legge for mye vekt på den, sier Skjølsvik.

Skjølsvik mener fagforeninger i tiden framover må konsentrere seg om kompetanseutvikling og holdingsarbeid for å henge med på lasset og klare å verve medlemmer i stadig mer selvstendige og digitaliserte industrier.

De nye systemene gjør det enklere å jobbe som frilanser, særlig for yngre og nyutdannede. Her må man bevisstgjøre på betydningen av og fordelene med å organisere seg.

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo