Les

Dette skjer med ferie du ikke bruker

Ferie som ikke avvikles før årsslutt skal etter ferieloven overføres neste år. Foto: Getty Images.

Av ulike årsaker kan man ha feriedager til gode i det et nytt år ringes inn. Det er mulig å avtale med arbeidsgiver at inntil 12 feriedager kan overføres til neste år. Samtidig skal alle feriedager regulert i ferieloven overføres om de ikke er tatt ut innen årsslutt.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 17.11.2023 10:05 redigert 21.11.2023 11:48

Alle feriedager som regulert i ferieloven og som ikke er tatt ut innen årsslutt, overføres til neste år, uansett grunn. 

I ferielovens § 7 (3) står det at ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver så kan du i tillegg til ferie kreve erstatning. All ferie som ikke er tatt ut innen årets utløp, skal dermed overføres neste år. Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at du får tatt ut feriedagene.

Dette gjelder altså ferie som regulert i ferieloven. Har du en femte uke etter tariffavtalen eller egen avtale med din arbeidsgiver, så er det ikke slik at feriedager utover de som følger av ferieloven, overføres automatisk. Det må det inngås avtale om.

Alle feriedager som regulert i ferieloven og som ikke er tatt ut innen årsslutt, overføres til neste år, uansett grunn. Men det er altså ikke tillatt å inngå en avtale om at mer enn 12 dager overføres. Begrunnelsen for dette er at arbeidsgiver plikter å sørge for at de ansatte avvikler mesteparten av ferien sin i løpet av ferieåret.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup