Les

Dette er YS Kommunes krav til ny hovedavtale

Parats representanter i YS Kommune, foran forhandlingsmøtet med KS. Anne Gro Årmo og Bjørn Are Sæther. Foto: Helene Husebø
De tillitsvalgtes rolle og retten til medbestemmelse blir viktig når en rekke kommuner og fylkeskommuner slås sammen fra årsskiftet. Det er tema i forhandlingene om ny hovedavtale med KS.
Av Arve Sigmundstad 10.01.2020 10:11

Tirsdag leverte YS kommune sine krav i de innledende forhandlingene om ny hovedavtale med KS. Medbestemmelse var ett av kravene. Fra Parat deltar leder for Tannhelsesekretærenes forbund, Anne Gro Årmo og Bjørn Are Sæther, rådgiver i regionavdelingen, i forhandlingene.

– Etter 1. januar vil Norge ha langt færre, men større kommuner, fylker og regioner.  Våre tillitsvalgte kan komme til å møte en utfordrende virkelighet når sammenslåingen er iverksatt. Da er det avgjørende at medbestemmelsen fungerer på de arenaene beslutninger blir fattet, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Medbestemmelse var tema også under de forrige forhandlingene
Det er bare to år siden forrige gang YS Kommune og KS forhandlet på den samme hovedavtalen. Også da var YS Kommune opptatt av å få på plass gode samhandlingsrutiner i forbindelse med sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner.
– Det er viktig at alle som velger å melde seg inn i et YS- forbund blir ivaretatt av en tillitsvalgt fra sitt forbund, eller en YS-tillitsvalgt, sa Lizzie Ruud Thorkildsen da hun møtte de andre organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden tirsdag.

Ruud Thorkildsen sier at i noen kommuner og fylkeskommuner kan det være den hovedtillitsvalgte som skal involveres også når beslutninger fattes på enhetsnivå, sa hun.
– Vi sier ofte at det er praktiseringen og ikke nødvendigvis teksten i hovedavtalen som må innskjerpes. Det er likevel slik at det ikke er likegyldig hvilke formuleringer og begrep vi velger å bruke i selve teksten, forklarer lederen for YS Kommune.

Våre medlemsblader
Video

Alt om pris og lønnsvekst

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

Diskuterte kunstig intelligens

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo