Les

Det norske forsvaret sett utenfra

Arbeidet som leder frem mot en ny langtidsplan for forsvaret, som forventes vedtatt av Stortinget til våren, vekker engasjement langt utenfor forsvarets rekker. Men hvordan ser våre allierte på Norges bidrag til Nato og internasjonal sikkerhet, det var tema for et seminar i regi av Institutt for forsvarsstudier denne uka.

Av Arve Sigmundstad 18.10.2019 15:35

Det var en rekke prominente gjester som deltok både med forberedte innlegg, og i en paneldebatt under overskriften «Norway and Nato. Perspectives from abroad» i regi av Institutt for forsvarsstudier denne uka.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var under sin innledning opptatt av at langtidsplanen for forsvaret skal være et levende og relevant dokument.
– Bak en slik plan ligger det et omfattende arbeid, diskusjon og refleksjon. Målsettingen er å analysere potensielle trusler og utfordringer, og strategier for å møte dem, sier han.

Forsvarssjefen la tidlig i oktober frem sitt fagmilitære råd. Regjeringen skal nå bruke tiden frem mot våren på å jobbe seg gjennom de fagmilitære anbefalingene, før neste langtidsplan legges frem for Stortinget i vårsesjonen.

­– 
Siden forrige langtidsplan for forsvaret ble utarbeidet, er det geopolitiske landskapet endret. Det må vi ta inn over oss i det videre arbeidet, sier Bakke-Jensen.

Ekstern lenke: Regjeringens samleside for ny langtidsplan 2021-2024
Ekstern lenke:
Kortversjon av forsvarssjefens fagmilitære råd

Bakke-Jensen sier den regelbaserte verdensorden som har tjent oss godt i over 70 år blir utfordret, og internasjonale institusjoner er under press. Kinas vekst, og hvordan dette møtes av både USA og Europa vil påvirke den globale stabiliteten.
– Dette, kombinert med et stadig mer selvhevdende Russland, ny våpenteknologi og økt Russisk aktivitet i nordområdene – hvor vi også har sett Russiske våpensystemer simulere angrep mot norske mål, er nå noe vi må kunne si er den nye hverdagen, sier forsvarsministeren.

Les også: Forsvarsdebatt under Arendalsuka
Les også: Norge er Nato i nord

­USA sin ambassadør til Norge, Kenneth Braithwaite, sier vi ser en økt aktivitet i nordområdene. Og enten vi liker det eller – så står Norge midt i denne situasjonen.
– 
Russland har re-militarisert Kola-halvøyen, og Kina har tatt en mer aktiv rolle i nordområdene. For å være ærlig, USA og Nato ligger langt bak. Heldigvis har Norge vært der, og fulgt situasjonen i en årrekke, sier ambassadøren.

Braithwaite sier geografi betyr noe, og som historien har vist oss - Norge sitter midt i et av de viktigste veikryssene i verden.
– Og dette blir viktigere og viktigere for hver dag som går etterhvert som miljøet endrer seg. Skipstrafikken gjennom den nordlige ruten, har aldri vært større enn nå, sier han.

Ambassadøren påpeker at USA har økt sine militærbudsjetter de siste årene, og at han vil benytte enhver anledning til å anmode Norge om å gjøre det samme.
– Norge var ikke bare en av grunnleggerne av Nato, men også en av arkitektene og initiativtakerne til organisasjonen. Som en profesjonell leder i Nato, med en stabil finansiell situasjon, må Norge vise at de vil og skal nå 2% målet for finansiering av forsvaret. Vi forventer at Norge går foran som et eksempel vil etterfølgelse, for andre land i Nato, sier
Braithwaite.

Braithwaite sier at etter at han kom til Norge, har han gjentatte ganger fått spørsmålet om hvorvidt USA fremdeles føler seg forpliktet overfor NATO
– USA er ekstremt forpliktet, både politisk og militært, overfor Nato og våre allierte, sier USA sin ambassadør til Norge.

Ekstern lenke: Her kan du se foredragene og debatten

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

Parat arrangerer digital solidaritets­konsert

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo