Les

Den ideelle stiftelsen Ett Skritt Videre får tariffavtale

Nå er endelig tariffavtale på plass ved stiftelsen Ett Skritt Videre. Det ble feiret med tariffkake. Foto: Parat.
Nå får ansatte i den ideelle stiftelsen Ett Skritt Videre endelig tariffavtale etter lang tids kamp. YS/Parat vant frem i den partsoppnevnte tvistenemda som har behandlet spørsmålet om innføring av tariffavtale i Ett Skritt Videre.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 10.11.2023 12:20 redigert 10.11.2023 12:58

Tillitsvalgt i stiftelsen, Yngve Arnesen, er godt fornøyd med endelig å ha tariffavtale på plass.

– Det er godt å få avtalen på plass. Vi har ventet veldig lenge på dette, og vi har vært ganske forundret over at en slik prosess kan ta så lang tid. Men nå er vi iallfall veldig fornøyde, og håper vi kan få etablert avtalen så smertefritt som mulig, sier han. 

Har kjempet for tariffavtale i mange år

Virke har gjennom en årrekke ikke akseptert kravet om tariffavtale for stiftelsen Ett Skritt Videre.
– Denne saken har pågått over flere år. I desember 2021 meldte stiftelsen seg inn i Virke og vi startet den gang en prosess med å få på plass tariffavtale. Det har ikke vært lett, men saken har nå endt med full seier for oss og våre medlemmer i stiftelsen, sier Parat-advokat Katrine Andresen Roald, som første saken for YS/Parat i tvistenemda. 

Roald sier uenigheten har vært knyttet til om FIRE Stiftelsen Ett Skritt Videre har en tilstrekkelig offentlig tilknytning.
– Tvistenemda har fattet et prinsipielt viktig vedtak, når de nå har kommet til at stiftelsen har en form for offentlig tilknytning uten at den direkte er en del av det offentlige ansvaret overfor innbyggerne, sier hun.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester

Stiftelsen Ett Skritt Videre får nå tariffavtalen «Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester». Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester et en av syv tariffområder i HUK-området i Virke. HUK står for helse, utdanning og kultur.

Avtalene fordeler seg etter avtaleområder som er relativt like når det gjelder type virksomhet, hvilken type arbeid som utføres, samt lønn og arbeidsvilkår.

Fakta om stiftelsen

Stiftelsen Ett Skritt Videre er en ideell organisasjon med hovedmål om å hjelpe mennesker i en utfordrende hverdag, ett skritt videre i livet. Virksomheten retter seg mot personer med rusmisbruk, depresjon, angst, ensomhet og inaktivitet som har et ønske om en trygg og meningsfylt hverdag.

Stiftelsen baserer seg på å gi indre motivasjon til å mestre dannelse av nettverk, tilgang til jobb eller skole, stabil økonomi og bolig. Stiftelsen er medlemsbasert og tilbyr aktiviteter særlig rettet mot ulike type idrett og trening.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup