Les

Dempet prisvekst i desember

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 5,9 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Uten strømstøtten ville prisveksten vært på 7,1 prosent, opplyser SSB.
Av NTB Publisert dato 10.01.2023 8:40 redigert 10.01.2023 8:57

Høyeste siden 1987

Prisene på strøm, drivstoff og matvarer trekker tolvmånedersveksten videre ned fra november, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen på 5,9 prosent er den høyeste tolvmånedersveksten målt i desember siden 1987, da den lå på 7,3 prosent.

KPI justert for avgiftsendringer og energivarer, KPI-JAE (også kalt underliggende inflasjon), steg med 5,8 prosent fra desember 2021 til desember 2022, opp fra 5,7 prosent i november.

DNB Markets ventet på forhånd en prisvekst på 6,1 prosent og i en vekst i kjerneinflasjonen på 5,4 prosent. Ifølge Bloomberg var konsensus i markedet på henholdsvis 6,3 og 5,7 prosent.

Nedgangen i inflasjonen kan gjøre at neste renteheving ikke kommer før i mars, selv om markedet priser inn rundt 50 prosents sannsynlighet for en heving allerede neste uke.

SSB opplyser at prisveksten ville vært på 7,1 prosent uten strømstøtten.

Dyrere mat

Ser man på endringene over tolv måneder var det fast brensel, kaffe, te og kakao og matoljer og fett som hadde størst økning, med henholdsvis 34,4, 25,4 og 21,7 prosent.

Fra desember 2021 til desember 2022 steg prisene på mat og drikke med 11,5 prosent. Det er en liten nedgang fra tolvmånedersendringen på 12,7 prosent i november.

– Grunnen til det er at vi så en uvanlig svak prisreduksjon i desember 2021 enn det som har vært vanlig de foregående årene. Det gjør at vi får en liten nedgang i tolvmånedersveksten i desember 2022, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Årsvekst på 5,8 prosent

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden, er prisene på mat- og drikkevarer mye høyere enn for ett år siden.

– Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsetter å være det som bidrar mest til at tolvmånedersendringen i KPI holder seg på et høyt nivå, sier Kristiansen.

Ved publiseringen av desember-tallene for KPI lager SSB også tall for årsveksten i KPI. Årsveksten i KPI i 2022 endte på 5,8 prosent. Dette skiller seg altså fra tolvmånedersveksten i desember, som måler desember 2021 mot desember 2022.

Mindre sannsynlig med renteheving i januar

 Til økonomiavisen E24 uttaler sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets at det er mindre sannsynlig med en overraskende renteheving fra sentralbanken i januar. 

– Vi er rimelig overbevist om at det ikke kommer en heving neste uke. det ville vært veldig overraskende, gitt kommunikasjonen hittil fra Norges Bank, sier Haugland til E24.

Neste rentemøte er 19. januar. Styringsrenten i Norge er i dag på 2,75 prosent. 

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup