Les

Debatt: Fremtidens forsvar

Debatt mellom Liv Signe Navarsete (Sp), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Anniken Huitfeldt (Ap) og Hårek Elvenes (H). Debattleder er Stein Kåre Kristiansen. Debatten ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo tirsdag ettermiddag.
Av Lise Harstad 06.03.2019 11:26

Tema
• Hvordan skal vi innrette Forsvaret i en stadig mer uforutsigbar verden?
• Hvordan skal vi kunne sikre at politikerne følger opp, slik at langtidsplanen til enhver tid er oppdatert og i henhold til utfordringene?
• Forpliktenede og rask opptrapping til 2 prosent av BNP 

Bakgrunn
I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund sa forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen at Norges forsvar er for lite til at Forsvaret over tid kan klare sine forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. 

Han begrunnet dette med endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet, endrede forventninger til Norge som alliert i NATO og den raske teknologiske utviklingen innen forsvarssektoren.

Opposisjonen har vært tydelig på at Forsvaret ikke er godt nok og at vår Forsvarsevne ikke er tilstrekkelig, uten at dette har ført til noen nevneverdig styrking av Forsvaret etter at nåværende langtidsplan ble vedtatt i 2016.

Debatten er publisert på Facebook
For mer informasjon på Facebook: Debatt - Fremtidens Forsvar
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo