Les

Debatt: Fremtidens forsvar

Debatt mellom Liv Signe Navarsete (Sp), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Anniken Huitfeldt (Ap) og Hårek Elvenes (H). Debattleder er Stein Kåre Kristiansen. Debatten ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo tirsdag ettermiddag.
Av Lise Harstad Publisert dato 05.03.2019 11:10 redigert 06.03.2019 11:26

Tema
• Hvordan skal vi innrette Forsvaret i en stadig mer uforutsigbar verden?
• Hvordan skal vi kunne sikre at politikerne følger opp, slik at langtidsplanen til enhver tid er oppdatert og i henhold til utfordringene?
• Forpliktenede og rask opptrapping til 2 prosent av BNP 

Bakgrunn
I sin årlige tale i Oslo Militære Samfund sa forsvarsjef Haakon Bruun-Hanssen at Norges forsvar er for lite til at Forsvaret over tid kan klare sine forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. 

Han begrunnet dette med endringer i det sikkerhetspolitiske landskapet, endrede forventninger til Norge som alliert i NATO og den raske teknologiske utviklingen innen forsvarssektoren.

Opposisjonen har vært tydelig på at Forsvaret ikke er godt nok og at vår Forsvarsevne ikke er tilstrekkelig, uten at dette har ført til noen nevneverdig styrking av Forsvaret etter at nåværende langtidsplan ble vedtatt i 2016.

Debatten er publisert på Facebook
For mer informasjon på Facebook: Debatt - Fremtidens Forsvar
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo