Les

De fleste unge med høyere utdanning har jobb

Norge har en av de høyeste sysselsettingene blant unge med høyere utdanning viser nye tall fra OECD.
91 prosent av unge i Norge med bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år, var i arbeid i 2021. Av de med master var 95 prosent i arbeid.
Av NTB Publisert dato 04.10.2022 13:40 redigert 05.10.2022 7:52
Samlet sett tilsvarer dette en sysselsettingsgrad som er høyere enn i alle andre OECD-land, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene er hentet fra den årlige OECD-rapporten Education at a Glance 2022. Rapporten viser gjennomgående at høyere utdanningsnivå gir bedre resultater i arbeidsmarkedet, både i form av høy sysselsettingsgrad og lav arbeidsledighet.

OECD er organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og består av 38 vestlige land. I OECD var gjennomsnittlig sysselsettingsgrad i aldersgruppen 25 til 34 år på 83 prosent for de med bachelorutdanning og 88 prosent for de med masterutdanning.

Blant unge med jobb som har videregående utdanning som høyeste nivå, var 84 prosent i jobb. I OECD var gjennomsnittet på 77 prosent.

2021 var et år preget av pandemi, og i de forskjellige OECD-landene kan dette ha slått ulikt inn på arbeidsmarkedet, avhengig av næringsstruktur, regelverk, støtteordninger, smittesituasjon og smittetiltak, skriver SSB.
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo