Les

Dagpenger og feriepenger

Advokat Annbjørg Nærdal i Parat, mener de nye midlertidige reglene for feriepenger av dagpenger får urimelige utslag Foto: Parat/arkiv
Stortinget har vedtatt at du skal få feriepenger av dagpenger. Men det gjelder ikke alle. Taperne er de som har vært ledige i mer enn 52 uker og kommer tilbake i jobb etter 7. juni. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.05.2021 14:10 redigert 11.05.2021 15:17

De vil ikke få feriepenger av dagpengene de har mottatt i 2020 og 2021. 

Midlertidig ordning
Ordningen som er vedtatt av stortinget er en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021. Disse feriepengene vil bli utbetalt sommeren 2021 og 2022.

 
Noen vil ikke har rett til feriepenger
Feriepenger på dagpenger ble i 2015 erstattet med en ordning der de som har vært ledige og mottatt dagpenger i 52 uker får rett til fire uker ferie med dagpenger.

I den nye midlertidige ordningen som nå foreslås vil de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, ikke ha rett på feriepenger.
– Man får lønn som for alle ledige er høyere enn dagpengene. Verken lønnsmottakere eller dagpengemottakere skal i utgangspunktet få dobbelt opp, men du beholder retten til ferie med dagpenger hvis du igjen blir ledig senere i år, sier Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, til Parat24.

Råder medlemmene til å avvikle "ferie"
Advokat Annbjørg Nærdal i Parat har fått flere henvendelser fra medlemmer som har problemer med å forstå hva som gjelder.
– Hvis medlemmet har vært permittert i mer enn 52 uker, råder jeg vedkommende til å ta ut "ferie", det vil si motta dagpenger uten aktivitetsplikt, før de begynner i jobb igjen. Men mange synes det er urimelig, og mener de ikke har behov for ferie nå, sier Nærdal.
– De synes også det er urimelig at andre som har vært permittert i en kortere periode har mulighet til å avvikle ferie på et senere tidspunkt etter at de har begynt å jobbe igjen, og få feriepenger. Det har jeg ikke problemer med å forstå, sier Nærdal.

Lønner seg å bli permittert
Slik reglene er utformet nå, vil det jo være mer gunstig for arbeidstaker som blir tatt tilbake i jobb etter 7. juni å bli permittert i stedet for å ta ut ordinær ferie. Dersom den ansatte igjen blir permittert vil vedkommende beholde rett til dagpenger i fire uker uten å stå til disposisjon for arbeidsgiver, sier Nærdal.

Statssekretær Vegard Einan tror ikke permitteringsordningen vil bli misbrukt som følge av dette.
– Jeg legger til grunn at arbeidsgiver og arbeidstakersiden må være enige om at det må være grunnlag for permittering før permittering iverksettes, sier Einan.

Ikke aktuelt å innføre feriepenger på dagpenger permanent
Einan bekrefter også at det ikke er aktuelt å innføre feriepenger på dagpenger som en permanent ordning.
– Vi mener vår løsning under normale tilstander er en bedre løsning for de langtidsledige enn feriepengeforslaget til opposisjonen, sier han.
– Verdien av vår ordning og fire uker fri med dagpenger er større for den som ble ledig i mai sist år og fortsatt er ledig sommeren etter, enn opposisjonens svar med ferietillegg uten rett til dagpenger når den arbeidsledige tar ferie, sier Vegard Einan.

 

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten