Les

Dagpenger og feriepenger

Advokat Annbjørg Nærdal i Parat, mener de nye midlertidige reglene for feriepenger av dagpenger får urimelige utslag Foto: Parat/arkiv
Stortinget har vedtatt at du skal få feriepenger av dagpenger. Men det gjelder ikke alle. Taperne er de som har vært ledige i mer enn 52 uker og kommer tilbake i jobb etter 7. juni. 
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 11.05.2021 14:10 redigert 11.05.2021 15:17

De vil ikke få feriepenger av dagpengene de har mottatt i 2020 og 2021. 

Midlertidig ordning
Ordningen som er vedtatt av stortinget er en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021. Disse feriepengene vil bli utbetalt sommeren 2021 og 2022.

 
Noen vil ikke har rett til feriepenger
Feriepenger på dagpenger ble i 2015 erstattet med en ordning der de som har vært ledige og mottatt dagpenger i 52 uker får rett til fire uker ferie med dagpenger.

I den nye midlertidige ordningen som nå foreslås vil de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, ikke ha rett på feriepenger.
– Man får lønn som for alle ledige er høyere enn dagpengene. Verken lønnsmottakere eller dagpengemottakere skal i utgangspunktet få dobbelt opp, men du beholder retten til ferie med dagpenger hvis du igjen blir ledig senere i år, sier Vegard Einan (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, til Parat24.

Råder medlemmene til å avvikle "ferie"
Advokat Annbjørg Nærdal i Parat har fått flere henvendelser fra medlemmer som har problemer med å forstå hva som gjelder.
– Hvis medlemmet har vært permittert i mer enn 52 uker, råder jeg vedkommende til å ta ut "ferie", det vil si motta dagpenger uten aktivitetsplikt, før de begynner i jobb igjen. Men mange synes det er urimelig, og mener de ikke har behov for ferie nå, sier Nærdal.
– De synes også det er urimelig at andre som har vært permittert i en kortere periode har mulighet til å avvikle ferie på et senere tidspunkt etter at de har begynt å jobbe igjen, og få feriepenger. Det har jeg ikke problemer med å forstå, sier Nærdal.

Lønner seg å bli permittert
Slik reglene er utformet nå, vil det jo være mer gunstig for arbeidstaker som blir tatt tilbake i jobb etter 7. juni å bli permittert i stedet for å ta ut ordinær ferie. Dersom den ansatte igjen blir permittert vil vedkommende beholde rett til dagpenger i fire uker uten å stå til disposisjon for arbeidsgiver, sier Nærdal.

Statssekretær Vegard Einan tror ikke permitteringsordningen vil bli misbrukt som følge av dette.
– Jeg legger til grunn at arbeidsgiver og arbeidstakersiden må være enige om at det må være grunnlag for permittering før permittering iverksettes, sier Einan.

Ikke aktuelt å innføre feriepenger på dagpenger permanent
Einan bekrefter også at det ikke er aktuelt å innføre feriepenger på dagpenger som en permanent ordning.
– Vi mener vår løsning under normale tilstander er en bedre løsning for de langtidsledige enn feriepengeforslaget til opposisjonen, sier han.
– Verdien av vår ordning og fire uker fri med dagpenger er større for den som ble ledig i mai sist år og fortsatt er ledig sommeren etter, enn opposisjonens svar med ferietillegg uten rett til dagpenger når den arbeidsledige tar ferie, sier Vegard Einan.

 

Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo