Les

Dagpengemottakere får feriepenger fra første dag for 2021

Dagpengemottakere får feriepenger for 2021 selv når de har vært arbeidsledige i færre enn åtte uker. Ordningen koster 2,1 milliarder kroner.
Av NTB Publisert dato 27.04.2021 19:10
Ordningen gjelder for 2021, og prosentsatsen for feriepenger blir 10,2 prosent, skriver FriFagbevegelse.

Frp sto bak forslaget og fikk flertall da regjeringspartiene forlot sitt eget forslag om å bruke 1,7 milliarder kroner. Ap foreslo på sin side å bruke 2,45 milliarder kroner. Forslaget ble støttet av SV og Senterpartiet, men forslaget falt.

Stortinget vedtok enstemmig at det skal beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021, samt at det ikke blir et makstak på feriepenger.
Våre medlemsblader
Video

Paratkonferansen 2020

Lønnsoppgjøret i staten: – Kjøpekraften skal sikres

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten