Les

Bruken av smertestillende legemidler har økt kraftig

I løpet av ti år har bruken av smertestillende legemidler på resept økt med om lag 33 prosent per innbygger i Norge. Bruken av opioider har gått ned. Bodil Røkke, leder i Farmasiforbundet i Parat, er svært bekymret for overforbruk.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 20.04.2022 8:50 redigert 20.04.2022 11:57
Det er de svakere smertestillende som står for økningen, ifølge Apotekforeningen.

Fra 2012 til 2021 har forbruket av smertestillende økt med nesten 33 prosent per innbygger i Norge, viser foreningens egen kartlegging. Den viser også at bruken av opioider har gått kraftig ned. Siden «toppåret» 2014 har bruken av disse legemidlene gått ned med 18 prosent.

Opioider brukes hovedsakelig i korte perioder og gir best ønsket effekt i blant annet sentralnervesystemet, ifølge Store medisinske leksikon. Forskriving av opioider for langvarig bruk har blant annet ført til misbruk av legemiddelet og høye dødsrater, blant annet i USA og Canada.

Tar man ut opioider ut fra statistikken har det norske forbruket av smertestillende økt med 46 prosent de siste ti årene. Tallene viser at særlig bruken av legemiddelet Paracet og Arcoxia har økt, hvor endringen fra 2012 til 2021 er på henholdsvis 125 prosent og 455 prosent.

Forbruket er størst i aldersgruppen over 70 år med gjennomsnittlig døgndose på 56.058 per 1.000 innbyggere.

Jenter bruker mer smertestillende legemidler enn menn i alle aldersgrupper. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosent mer smertestillende enn gutter på samme alder. For aldersgruppene 20 til 30 år og 30 til 50 år bruker kvinner 85 og 74 prosent mer. For de mellom 50 og 70 år og for de over 70 er kvinnenes forbruk 63 og 64 prosent høyere enn menns.

Bodil Røkke er forbundsleder i Farmasiforbundet i Parat. Hun sier reseptfrie smertestillende er blant nordmenns mest brukte legemidler.
Riktig brukt er disse legemidlene svært effektive og kan gi optimal smertelindring. Men med økt bruk og også kraftig økning i tilgjengelighet øker også overforbruket. Det er grunn til å tro at i disse tallene er det mange som har gått fra lindring til overforbruk. Jeg er kraftig bekymret for at veldig mange tar smertestillende legemidler forebyggende. Det viser at det ikke er tilstrekkelig respekt for disse legemidlene, fordi du enkelt kan få kjøpt dem reseptfritt overalt, sier hun til Parat24. 
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo