Les

Brudd i statsoppgjøret

Parats forhandlingsdelegasjon i statsoppgjøret. F.v. Jannike Hanssen, Odd Jenvin-Steinsvåg, Unn Kistin Olsen og Johan Hovde (Parat forsvar). Foto: Vetle Daler

Det er brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. Etter intense forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at brudd var uunngåelig for YS Stat.

Av Vetle Daler 30.04.2018 23:04

– Vi har strukket oss langt for å finne en forhandlingsløsning, men våre krav har blitt ikke blitt imøtekommet av staten, sier Parats forhandlingsleder Unn Kristin Olsen.

– Selv om partene har kommet fram til en økonomisk ramme i tråd med frontfaget, er det totale tilbudet av en slik art at vi ikke fant å kunne godta det, sier hun.

Staten har heller ikke vært villige til å gjennomføre reelle forhandlinger på andre viktige punkter i tariffavtalen, og har avvist å diskutere taket på pensjonsgivende tillegg. Parat har dessuten krev endringer i lokale bestemmelser hvor målet har vært å styrke de tillitsvalgtes situasjon. Heller ikke dette har staten vært villig til å diskutere.

YS Stat står sammen med Unio og LO Stat, som også har brutt forhandlingene. Hovedtariffoppgjøret i staten går nå til mekling. Meklingsfrist er satt til 23. mai kl 24:00. Dersom denne meklingen ikke fører fram, vil en eventuell streik i staten kunne iverksettes fra 24. mai kl 00:00.

Informasjon om oppgjøret finner du også på www.parat.com og www.jegerstatsansatt.org/Tariffinformasjon - Brudd i  hovedtariffoppgjøret i staten

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo