Les

Brudd i pensjonsfor­handlinger ved sykehusene

Fra venstre: Bodil Røkke, nestleder i Farmasiforbundet. YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen. Forhandler i Parat, Renate Messel Hegre
Det ble ingen enighet i forhandlingene mellom LO, YS og Spekter i forhandlingene om pensjonsrettigheter for sykehusansatte torsdag. Dermed blir det mekling.
Av Arve Sigmundstad 11.04.2019 12:42

Det var LO og YS som brøt forhandlingene, opplyser partene i hver sin uttalelse onsdag.

– Vi håper at vi med Riksmeklernes hjelp vil komme fram enighet og ser fram til en konstruktiv mekling der vårt mål er å finne en god løsning for både helseforetakene og medlemmene i LO og YS, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Ett av de mest sentrale kravene fra arbeidstakersiden da forhandlingene startet, var at alle i Spekter Helse skal bli innmeldt i den nye pensjonsordningen – uavhengig av stillingsprosent.

– For oss er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Arbeidsgiversiden ville beholde en grense på minst 20 prosent stilling for å kunne meldes inn i tjenestepensjonsordningen, sier nestleder Sissel M. Skoghaug til NTB.

Hun opplyser at forskjellen på kravet fra arbeidstakerne og tilbudet fra arbeidsgiversiden omfatter om lag 10.000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger, hovedsakelig kvinner.

- Det er om lag 10.000 arbeidstakere i sykehusene i så små stillinger, hovedsakelig kvinner. Det er dypt urettferdig at disse ikke skal få være med i pensjonsordningen fra første time uansett stillingsprosent, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Gjeldende regler i Spekter går også utover den dekningen ansatte i små stillinger har ved eventuelt uførhet og død.

- Ny offentlig tjenestepensjon skal virke fra 1. januar 2020. Det er derfor på høy tid å avklare hvilke regler som skal gjelde for ansatte på sykehus. Dette får vi nå gjort i den kommende meklingen, sier Thorkildsen.

Tidspunkt for meklingen er ikke avklart. Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen kan det bli streik. Medlemmer og tillitsvalgte i Parat omfattet av forhandlingene vil få informasjon om mekling og konfliktberedskap i en egen tariffinformasjon.

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo