Les

Brudd i Oslo Kommune

Forhandlingene mellom YS Kommune og Oslo kommune endte med brudd natt til onsdag. Oppgjøret går nå til mekling. 
Av Lill Jacqueline Fischer 16.09.2020 11:09
Meklingsfristen er 15. oktober.

Forhandlingsleder for YS Kommune i Oslo,Mona Bjørnstad, er skuffet over at de ikke lykkes å komme til enighet.
– Vi hadde trodd at vi skulle komme til en forhandlingsløsning, dessverre fikk vi det ikke til. Det siste kravtilbudet fra Oslo kommune kunne vi ikke akseptere. Derfor er vi nå i brudd, sier YS-K lederen i Oslo, Mona Bjørnstad. 

Reallønnsvekst til alle
Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
Styrke rett til kompetanseutvikling på jobb.

Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse. Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er landets største arbeidsplass. YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene  Parat, Delta  og Skolelederforbundet. Parats representant i forhandlingsutvalget er Ine Zickfeldt. 
Våre medlemsblader
Video

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

Lederkonferanse: Innsyn i epost og GDPR i ledersammenheng

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo