Les

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret i privat sektor. Nå går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren.
Av Trygve Bergsland 14.03.2019 21:23

Forhandlingsleder for YS-Privat, Vegard Einan, sier YS ikke har klart å komme til enighet med NHO i forhandlingene.
– Vi har meldt plassoppsigelse for alle våre medlemmer som er omfattet av forhandlingene for Parat, Negotia, YTF, Delta og SAFE. Nå går oppgjøret til mekling i slutten av måneden med meklingsfrist 31. mars kl. 24, sier Einan.

Han sier YS kom til dette oppgjøret med et krav om betydelig reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.
– Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, sier Einan.

Han sier NHO ikke var villige til å imøtekomme de viktigste kravene.
– Vi har varslet brudd i forhandlingene og setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, men blir vi ikke enige innen fristen, kan det bli streik i privat sektor fra 1. april, sier Einan.

Les mer - Tariffinformasjon - Brudd i forhandlingene med NHO

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo