Les

Brudd i lønnsoppgjøret

NHOs Nina Melsom og YS Privat-leder Eirik Bornø da kravene ble overlevert onsdag. Foto: Liv Hilde Hansen
Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i lønnsoppgjøret. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. 
Av Vetle Daler Publisert dato 25.03.2021 15:30 redigert 25.03.2021 15:57
Etter to dager med forhandlinger viste det seg at det ikke var grunnlag for å komme til enighet. YS og NHO møtes derfor til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt, lørdag 10. april. 
– Vårt hovedkrav er at medlemmenes kjøpekraft må opprettholdes. Det var NHO dessverre ikke villig til å komme oss i møte på, sier Bornø.    

Et lavtlønnstillegg er også blant kravene. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For Parat gjelder dette medlemmer som er omfattet av vekteroverenskomsten, renholdsoverenskomsten, service- og vedlikeholdsoverenskomsten og riksavtalen. 

Parats nestleder Anneli Nyberg sier at det er viktig å få på plass et lavtlønnstillegg. 
– Vi fastholder våre krav om å opprettholde kjøpekraften for våre medlemmer, og at det også må gis et lavtlønnstillegg for alle grupper som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det er ikke riktig at korona-pandemien skal brukes som unnskyldning for å forsterke allerede eksisterende lønnsforskjeller eller frata store grupper arbeidstakere en normal lønnsutvikling, sier Nyberg

Meklingen og plassoppsigelsen vil omfatte om lag 15 000 YS-medlemmer i NHO-bedrifter. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Parat, Delta, Negotia, Safe og YTF.

Les også:
Lønnsoppgjøret er i gang

Årets er et mellomoppgjør, det betyr at det i utgangspunktet kun skal forhandles om lønn.

Oppgjøret er samordnet, det vil si at det er Parats hovedorganisasjon YS som forhandler på vegne av YS-forbundene

Først ut i oppgjøret er forhandlingene mellom NHO på den ene siden og YS og LO på den andre. YS/LO og NHO forhandler på vegne av sine medlemmer om en ramme for konkurranseutsatt industri og virksomheter (frontfaget). Denne rammen danner grunnlaget for forhandlinger med øvrige grupper (frontfagsmodellen)

Les mer om oppgjøret på Parats tariffsider

Våre medlemsblader
Video

Brudd i lønnsoppgjøret

Enklere pensjon for alle med innskuddspensjon

Lønnsoppgjøret er i gang

Rusreformen: Fraråder avkriminalisering

Følg YS inntektspolitiske konferanse

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo