Les

Brudd i frontfagsoppgjøret

Parat har brutt forhandlingene om årets lønnsoppgjør med Norsk Industri. Det samme har Fellesforbundet. Dermed må partene møtes hos Riksmekleren.
Av Vetle Daler Publisert dato 15.03.2022 13:40 redigert 15.03.2022 14:01
Parat overrakte årets lønnskrav til Norsk Industri onsdag 9. mars, der det viktigste kravet er økt kjøpekraft for medlemmene. Det betyr at lønnsveksten må være høyere enn forventet prisvekst.
– Vi opplever at arbeidsgiversiden ikke har vært særlig interessert i å sette seg ned og diskutere de konkrete kravene. Våre medlemmer har utvist moderasjon i en krevende pandemi, og nå er det på tide at man får ta del i verdiskapningen som har skjedd i enkelte bedrifter, sier Parats nestleder Anneli Nyberg til Parat24.

Nyberg sier arbeidsgiversiden har fremmet krav om økt fleksibilitet på flere områder, blant annet arbeidstid. 
– Dette er krav som er vanskelig for oss å møte, da vi vet at mange av våre medlemmer allerede strever med å få kabalen hjemme til å opp, og her er skiftarbeidere særlig utsatt. Alle arbeidstakere har krav på en forutsigbar hverdag med en god balanse mellom jobb og fritid, sier hun.

Nå går altså frontfagsoppgjøret til mekling hos Riksmekleren. Meklingsfristen er ved midnatt 31. mars.

• Alle skal få et lønnstillegg
• Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling
• Bedre tilbud om etter- og videreutdanning
• Styrking av likestillingsbestemmelsene

Les også: Frontfaget: Parat krever reallønnsvekst

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo