Les

Brudd i forhandlingene om særalderpensjon

Erik Kollerud. Foto: YS/Scanpix
Onsdag ettermiddag brøt YS, LO og Unio forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense. – Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid, sier YS-leder Erik Kollerud
Av Vetle Daler Publisert dato 12.02.2020 16:35 redigert 13.02.2020 10:20
I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger også for de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. I dag strandet forhandlingene mellom regjeringen og LO, YS og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte. 
 
Regjeringen har ikke nærmet seg pensjonsnivåene som ansatte med særaldersgrense trenger for å ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre yrkesgrupper. Regjeringen svikter nå disse, sier YS-leder Erik Kollerud.
 Vi opplever tilbudene fra regjeringen ikke er i tråd med det vi ble enig om i 2018, og et forsøk på å sende regningen til den enkelte ansatte. sier Kollerud.
 
I avtalen fra 2018 var alle enige om at det av samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning fortsatt ville være behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense, som brannfolk, ambulansearbeidere, militære og helsefagarbeidere. 
 
– Dette er mennesker som har gått inn i belastende og krevende yrker i tillit til at det offentlige ville sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste. Det regjeringen gjør nå er i praksis en styrt avvikling av særaldersgrensene sier Kollerud.
 
– Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget framtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger avvist, sier han.
 
Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser, sier YS-lederen.

Les også: Særaldersgrenser kan bli avgjort onsdag
Våre medlemsblader
Video

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

Velkommen til Luftfarts­konferansen 2020

Gunvald er årets farmasi-medlem

FHI: Koronavaksine er kommunenes ansvar

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo