Les

Brudd i forhandlingene for redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter

Redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter mener arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til nasjonal standard for redningsmenn . Foto: Norsk Luftambulanse.
Redningsmenn i Norsk Luftambulanse helikopter har ikke kommet til enighet med ledelsen i selskapet, og partene ber Riksmekler om hjelp. Tillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sier selskapet ikke viser vilje til å finne løsninger og er redd det kan bli streik etter nyttår.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 15.12.2022 15:55
Sveinhaug sier lønn alltid er et element i slike forhandlinger, men at uenigheten med ledelsen i Norsk Luftambulanse også gjelder arbeidsbelastning og manglende tilrettelegging for nødvendig trening.
– Vi mener arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til nasjonal standard for redningsmenn når det gjelder nødvendig vedlikeholdstrening. Dette ser vi alvorlig på. Vi gjør en viktig jobb for syke, skadde og personer i nød, da kan vi ikke akseptere at det spares inn på trening, sier han.

Strenge krav, men liten tid til trening

Den tillitsvalgte sier det stilles strenge krav til redningsmenn i luftambulansen.
– Vi har et tredelt fagansvar med krav om redningsteknisk, flyoperativ og medisinsk kompetanse. Redningsmenn må være paramedisiner, eller sykepleier med flere års akuttmedisinsk erfaring. I tillegg har vi flyoperativ utdanning, og ikke minst redningsteknisk kompetanse i vann, elv, urbane og alpine forhold. Alt dette krever mange dager og timer med nødvendig vedlikeholdstrening gjennom året. Dette må arbeidsgiver anerkjenne og legge bedre til rette for, sier Sveinhaug.

Leder for forhandlingene i Parat, Lars Petter Larsen, sier det nå blir sendt plassoppsigelse for samtlige redningsmenn i Norsk Luftambulanse.
– Den situasjonen arbeidsgiver har satt sine ansatte igjennom manglende forståelse for helt elementære krav, er for oss uforståelig. Det blir nå sendt plassoppsigelse til Riksmekler og vi regner med mekling straks etter nyttår. Vi jobber alltid for å finne en løsning, men da må arbeidsgiver komme oss i møte og anerkjenne at krav til kompetanse, fagansvar og den arbeidsbelastning redningsmenn avkreves i jobben har en kostnad, sier Larsen.
 
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup