Les

Brexit-konsekvenser

Tonje Krakeli Sneen, samfunnsøkonom i Parat. Foto: Trygve Bergsland.
Storbritannia er på vei ut av EU og det er full handelskrig mellom USA og Kina. Parat har sett på hva dette kan bety for deg og din økonomi.
Av Tonje Krakeli Sneen 16.09.2019 15:39
EU, Storbritannia, USA og Kina er Norges største og viktigste handelspartnere. Handelskrigen mellom USA og Kina, i tillegg til økt usikkerhet i forbindelse med utfallet av Brexit, kan få konsekvenser for norsk økonomi og dermed for din økonomi.

Uroen i verdensøkonomien kan ramme norsk næringsliv
Ifølge Norges Bank ser det foreløpig ikke ut til at uroen i verdensøkonomien har bremset aktiviteten i særlig grad, selv om enkelte bedrifter merker at etterspørselen fra utlandet har gått ned. 

Dersom handelskonflikten mellom USA og Kina trappes opp og Storbritannia velger å gå ut av EU uten en avtale (en såkalt «hard» Brexit), kan det imidlertid gå hardt utover norske bedrifter. 

I et krisescenario ser Statistisk Sentralbyrå (SSB) for seg at en opptrapping av handelskrigen vil føre til lavere internasjonal etterspørsel. Dersom norsk eksport reduseres, og ikke blir kompensert av økt eksport til andre markeder, kan det føre til reduserte investeringer og høyere arbeidsledighet i Norge. 

Hvordan rammer dette deg og din økonomi?
Slik situasjonen er nå, går norsk økonomi fortsatt bra. Arbeidsledigheten er lav, sysselsettingen øker og den underliggende prisveksten er litt høyere enn Norges Banks mål for gjennomsnittlig årlig prisvekst. 

Samtidig melder bedriftene om fortsatt vekst, og få konsekvenser av uroen i verdensøkonomien. Unngår vi en opptrapping av handelskrigen og en hard Brexit, ser det ut til at Norge så vidt vil styre unna en nedgangsperiode i økonomien de neste årene.

Bedriftene påpekte imidlertid at de tror veksten vil svekkes noe det neste halve året. Samtidig viser Norges Banks kvartalsvise forventningsundersøkelse at partene i arbeidslivet forbereder seg på svakere lønnsvekst i årene som kommer. Så noe svakere pris- og lønnsutvikling enn i år, må vi trolig forberede oss på.

Skulle vi på den andre siden oppleve en opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina og en hard Brexit, vil konsekvensene bli mer alvorlige, Konsekvensene av økt arbeidsledighet og lav sysselsetting vil forgreine seg videre i økonomien å påvirke både pris- og lønnsutvikling. Da vil vi kunne oppleve at boligprisene faller, og at børsen faller med oljeprisen. Norge vil da trolig ikke kunne styre unna en nedgangsperiode.
 
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo