Les

Bevilger millioner til heltidssatsning

Som en del av satsningen til regjeringen for å få opp graden av hele stillinger, har arbeids- og inkluderingsdepartementet vedtatt at de skal lyses ut midler for å finansiere heltidsstillinger gjennom et prøveprosjekt administrert av NAV. Potten er i første omgang på 12,6 millioner kroner.
Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 06.09.2023 9:30

YS har bidratt i en rådgivende rolle for å få prosjektet i gang.

– Heltid er viktig både for de enkelte arbeidstakerne og i et samfunnsøkonomisk perspektiv, for at vi skal kunne utnytte arbeidskraftpotensialet best mulig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

På NAV sine sider står det at det nå lyses ut søkbare midler for gjennomføring av forsøksprosjekter for redusert bruk av deltid og økt bruk av heltid. Midlene skal legge til rette for at virksomheter kan innføre og prøve ut alternativ organisering med det formål å få mindre omfang av deltid og økt bruk av heltid.

Prosjektene som tildeles midler bør være innen ulike bransjer, og næringer med særlig høyt omfang av deltid skal prioriteres, for eksempel søknader innenfor helse- og omsorg, varehandel og servicenæringer.

I tillegg skal midlene gis til prosjekter som tar for seg organisering av arbeidet i enkeltvirksomheter og forhold på den enkelte arbeidsplass, som skaper stort omfang av deltid eller hindrer større bruk av heltid.

Satsningen går over tre år for perioden 2023 til 2025. I 2023 er det bevilget 12,6 millioner i søkbare midler til heltidspotten. Tildelingen skjer i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom en partssammensatt rådgivende gruppe.
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo