Les

Beredskapsetaten i Oslo legger begrensninger for pressen

Prosjektleder i beredskapsetaten i Oslo Kommune, Kathrine Sæverud Hauge, var hovedinnleder og ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket Parat24s tilstedeværelse med streaming av foredraget. Foto: Trygve Bergsland
En av oppgavene til Beredskapsetaten i Oslo er å informere, rådgi og veilede kommunens innbyggere. Parat Forsvar arrangerte tirsdag morgen et frokostmøte med problemstillingen «Hva skjer om vi ikke har vann i Oslo?», der Parat24 ble nektet å streame foredraget.
Av Helene Husebø 03.09.2019 18:13

Prosjektleder i beredskapsetaten i Oslo Kommune, Kathrine Sæverud Hauge, var hovedinnleder og ga klart uttrykk for at hun ikke ønsket Parat24s tilstedeværelse med streaming av foredraget til offentligheten.
– Dersom jeg hadde visst om streamingen på forhånd hadde det vært en annen situasjon. Det er stor forskjell på å holde et foredrag for et lite publikum og å bli streamet til en større offentlighet. Om vi hadde visst om streamingen kunne vi ha tilrettelagt foredraget på en annen måte, sier hun.

Beredskapsetaten vil ha forhåndsinformasjon

Beredskapsetaten i Oslo jobber for å rådgi og veilede kommunens beredskapsarbeid. Innunder dette går også å veilede offentligheten og å gi publikum informasjon om beredskapsmessige plikter.
– Alt informasjonen i foredraget er allerede offentliggjort på nett. Det er å få beskjeden om streamingen på forhånd som er avgjørende her, forteller Hauge om sin beslutning. 

Etatsdirektør og beredskapssjef i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg, støtter Hauge.
– Det er helt greit at hun ber om å ikke bli streamet når hun ikke var forberedt. Det er annerledes å snakke til et rom med medlemmer enn å skulle bli offentliggjort på video, sier Brunborg, som sier at informasjonen i foredraget er offentliggjort på nett.

Kommunikasjonssjef ved byrålederens kontor i Oslo, Hanne Gjørtz, mener det er god skikk å informere rammebetingelsene for et arrangement i god tid. Likevel påpeker hun at Oslo skal være en åpen kommune.
– Jeg har forståelse for at Hauge i situasjonen vegret seg, men ville nok likevel gitt som råd å akseptere strømmingen i og med at dette var et åpent møte, sier Gjørtz. 

Begrensning av pressefriheten og i strid med grunnloven

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk presseforbund, en paraplyorganisasjon for fri redaktørstyrte medier som alle følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

Floberghagen er klar på at åpne møter fritt kan dekkes av pressen.
– Så lenge det er tydelig opplyst at møtet er åpent og offentlig, kan man dekke møtet med tekst, foto og levende bilder. Det er prinsipielt ikke noen forskjell på foto og levende bilder og streaming, sier hun til Parat24.

Jurist i Presseforbundet, Kristine Foss, bekrefter Floberghagens uttalelser.
– I utgangspunktet er det lov både å skrive, fotografere og filme fra et åpent, offentlig møte. En deltaker kan imidlertid velge å ikke delta hvis arrangementet streames. Blir man invitert til å snakke i et åpent møte må man regne med at det også kan bli streamet, sier hun, og viser til Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet.

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo