Les

Ber om langsiktig plan for luftambulansen

Tillitsvalgte fra Norsk luftambulanse og Parats politiske ledelse møtte onsdag helseminister Ingvild Kjerkol.
Parat var onsdag invitert til helse- og omsorgsdepartementet for å redegjøre for organisasjonens synspunkter vedrørende Luftambulansens fremtid. Parats nestleder, Anneli Nyberg, sier det må lages langsiktige planer som skaper trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.
Av Helene Husebø Publisert dato 23.06.2022 12:00 redigert 24.06.2022 17:56
Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en utredning om mulig statlig overtakelse av luftambulansen. 
– Vi ønsker at det offentlige skal ha ansvar og kontroll over en så kritisk og viktig tjeneste, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK. 

Ønsker langsiktig plan og nasjonal standard
Onsdag var Parat invitert til helse- og omsorgsdepartementet. Tillitsvalgte for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, Joakim Voytovich og Aleksander H. Dybwik møtte sammen med Parats nestleder Anneli Nyberg og forhandler i Parat, Lars Petter Larsen, for å gi helseministeren sine synspunkter.

Ifølge Nyberg er budskapet fra redningsmennene klart og tydelig. 
– For å sikre nødvendig fagkompetanse og erfaring må myndighetene sikre at det operative personellet forblir i tjenesten uansett hvilken modell man faller ned på. I tillegg må den til enhver tid gjeldende nasjonale standarden for redningsmenn legges til grunn, og det må sikres nok tid til medisinsk og redningsteknisk trening og kompetanseutvikling fortløpende, sier hun.

Tillitsvalgte for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Aleksander Haftorn Dybwik, sier han er glad for at helseministeren velger å invitere fagmiljøene inn i prosessen. 
– For at vi skal kunne gi pasientene den beste behandlingen er personellet i tjenesten avhengig av forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til trening. Våre medlemmer har en krevende og sammensatt jobb, og vi leverer en luftambulansetjeneste med høy kvalitet og regularitet. Vi kan ikke tillate oss å akseptere en løsning som er dårligere enn den vi har i dag, sier Haftorn Dybwik.

For stor usikkerhet knyttet til anbud
Kjerkol viser til at med statlig drift av ambulanseflytjenesten vil det være slutt på anbudsprosesser og de følgene det får.
– Usikkerheten hvert sjette år, knyttet til nye anbud, har vært for stor. Det har ført til situasjoner, hendelser og utrygghet som vi ønsker å unngå, sier helseministeren.

 

 
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo