Les

Begravelsesbyråer: Enighet om ny avtale

Tirsdag ble Parat og Virke enige om endringer i begravelsesbyråavtalen.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 08.06.2022 9:45 redigert 09.06.2022 22:27
Det gis et generelt tillegg til alle på tre kroner i timen. I tillegg er minstelønnssatsene justert.

Partene har blant annet også blitt enige om nye bestemmelser om fjernarbeid, pensjonsgjennomgang, likestilling og ikke diskriminering og seniorpolitikk.
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo