Les

Åtte av ti ansatte er kritiske til politireformen

I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud.
Nærpolitireformen har ikke gitt folk et bedre tilbud, mener norske politiansatte. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vurderer å gjøre «endringer og justeringer» etter den massive kritikken politiet selv retter mot nærpolitireformen.
Av Trygve Bergsland 13.04.2019 18:49
Leder for Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, sier implementering av Nærpolitireformen er krevende, parallelt med å opprettholde normal drift.

Politilederne glad for ambisjonsjusteringer
Ellingsen sier mange politiledere har en opplevelse av å stå i spagat for å kunne levere på alle områdene i Nærpolitireformen.
– Rapporten er ingen kjekk lesing, og vi har en jobb å gjøre for å få reformen på rett kurs igjen. Jeg synes det er fornuftig at både justisminister og politidirektør nå sender signaler om at ambisjonsnivået må justeres, slik at det blir samsvar mellom oppdraget og ressursene som vi blir tildelt, sier Ellingsen.
 
I rapporten fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) framgår det at åtte av ti politifolk er «helt uenig» eller «litt uenig» i at reformen gir et bedre polititilbud. Bare 7,4 prosent er mer eller mindre enige i påstanden.

Justisministeren varsler endringer
De spurte oppgir dessuten at de mener politiet er blitt fjernere fra folk flest i det daglige. Nesten to tredeler sier de går hjem etter endt arbeidsdag med «en dårlig følelse i magen».

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til NTB at endringene har vært helt nødvendige.
– Alternativet til politireformen er et politi som ikke henger med på kriminalitetsutviklingen, sier Kallmyr.

Han varsler nå en stortingsmelding, hvor det kan bli foreslått endringer og justeringer på bakgrunn av kritikken som er kommet mot den såkalte nærpolitireformen. Den trådte i kraft for over tre år siden og har fortsatt ett år igjen før den skal være gjennomført.
– Det største problemet med politireformen er at den ikke har blitt gjennomført for lenge siden. Verden og kriminaliteten endrer seg, sier Kallmyr til NTB. 

Kallmyr vil ikke være konkret på hvilke eventuelle endringer han vil foreslå, men viser blant annet til en evaluering Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), hvor det blir anbefalt å ha et ambisjonsnivå som samsvarer med ressurstilførselen. 

«Alt kan ikke bli bedre, og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig», skriver direktoratet.

Politidirektøren må gjøre prioriteringer
Assisterende politidirektør Håkon Skulstad mener AFI-rapporten «reiser interessante spørsmål» og merker seg at politifolk ønsker seg både spesialisering og å være tett på lokalmiljøet.
– Vi i politiet må endre oss for å håndtere et endret kriminalitetsbilde. Vi har dessuten stramme rammer og må prioritere. Dette merker medarbeiderne våre. De jobber hardt for å levere gode tjenester hver dag. Framover må vi se på hvordan vi balanserer drift og utvikling, sier Skulstad.
Våre medlemsblader
Video

Besøk hos Kartverket

Vektere er en viktig arbeidsgruppe

Årets medlem i Farmasiforbundet 2019

Legemiddelmangel

Halloweenmannen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo