Les

Årmo gjenvalgt som leder i Tannhelsesekretærenes Forbund

Anne-Gro Årmo er gjenvalgt som leder for Tannhelsesekretærenes Forbund. Foto: Parat.
Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har hatt landsmøte. Styret for kommende periode er nå formelt valgt.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 24.11.2022 14:10 redigert 25.11.2022 13:20

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble enstemmig vedtatt da Tannhelsesekretærenes Forbund avholdt landsmøte på Gardermoen. Over 50 tillitsvalgte fra hele landet var samlet for blant annet å meisle ut kommende periode, diskutere de etiske retningslinjene og se på forbundets struktur og sammensetning.

Årmo gjenvalgt som leder

Nåværende leder Anne-Gro Årmo ble gjenvalgt. Hun var takknemlig og ydmyk da hun entret talerstolen.
– Jeg ønsker å takke så mye for tilliten fra valgkomiteen. Selv om dette blir min siste periode som leder, er jeg overhodet ikke lei. Vi har så mye vi skal jobbe videre med, forsikret Årmo.

Hun føler fortsatt hun har en del ugjort og mye mer å gi, og er klar på at hun også har et opplæringsansvar for de som kommer etter henne.
– De som kommer etter trenger å lære av noen som har vært med lenge, sa hun til applaus fra salen.

Med seg inn i ledertrioen i styret får hun dagens fungerende nestleder Laila Aas og tidligere nestleder Wenche Husby, som nå går over i sekretærrollen. Aas mener landsmøtet har vært en flott samlingsarena.
– Jeg er så fornøyd med alt engasjementet de tillitsvalgte viser. Det har vært gode diskusjoner og samtaler, det har vært veldig flott, sier hun.

Parats nestleder deltok

Parats nestleder Anneli Nyberg var til stede på landsmøtet.
– Jeg har verdens best jobb som får lov å være her med dere i dag. Og jeg er så glad for å ha vært her, sa Nyberg fra talerstolen.

Hun rettet en ekstra stor takk til alle tillitsvalgte som nå trer inn i styret og roste arbeidet som landsmøtet har gjort.
– Dere har diskutert viktige temaer, trimmet organisasjonens struktur og fått på plass ny visjon. Som forbund er dere tydelig, målrettet og til stede, sa Nyberg.

Ny visjon og slankere sentralstyre

Tannhelsesekretærenes Forbund har nå fått ny visjon, vedtatt av landsmøtet. Den nye visjonen er «Tydelig, målrettet og til stede» og skal speile hvordan organisasjonen ønsker å opptre fremover.

Landsmøtet vedtok også å slanke sentralstyret og redusere de fra ti til åtte medlemmer for å tilpasse det mer organisasjonens faktisk størrelse.

Det nye styret:

Leder: Anne-Gro Årmo
Nestleder: Laila Aas
Sekretær: Wenche Husby
Medlem: Renate T. Nitter
Medlem: Gunhild Eriksen
Medlem: Berit Meyer
Medlem: Gro Anett Bergset
Medlem: Britt Jorun Selnes
1. vara: Linda Johannesen
2. vara: Vera Jørgensen
3. vara: Anette Brenna Hansen

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup