Les

Arendalsuka: Er ostehøvel riktig verktøy?

Tema for YS Stats arrangement under Arendalsuka mandag er "avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen" ("ABE-reformen").  Se debatten direkte her fra kl 18.30.
Av Vetle Daler Publisert dato 13.08.2018 17:30 redigert 13.08.2018 17:56
Spørsmålet som stilles er hvorvidt  såkalte "ostehøvelkutt" sørger for best mulig bruk av fellesskapets ressurser.

Regjeringen Solberg ønsker å effektivisere driften av statsforvaltningen gjennom sin "avbyråkratiserings - og effektivitetsreform" ("ABE-reformen"). Her forutsettes det at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.

Ingen kan være motstander av at det offentliges midler, dvs våre penger, blir brukt mer effektivt til beste for nasjonen og dens innbyggere, men det kan stilles spørsmål om "ostehøvelkutt" er den beste og mest eeffektive måten å gjøre dette på. 

Hadde en tilsvarende innsparing/effektivisering blitt mer målrettet og gitt bedre resultat om politikerne i større grad bestemte hvor kuttene skulle tas?

Hadde politikerne blitt mer ansvarliggjort om de i større grad måtte bestemme hvor kutten skulle tas i stedet for å ta et generelt rammekutt? 

Er det mer bekvemt for politikerne å gjøre dette som et generelt rammekutt?

Ordstyrer Terje Svabø forlanger svar på disse spørsmålene når YS Stat inviterer til debatt mandag.

Debattdeltakere er stortingsrepresentantene Vetle Wang Soleim (H) og Lise Christoffersen (Ap) samt forbundsleder i YS-forbundet Parat Hans Erik Skjæggerud.

Du kan også se direktesendingen på Parats Facebook-side

Arrangementet på Facebook

Alt om Arendalsuka her 
Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo