Les

Arendalsuka: Er ostehøvel riktig verktøy?

Tema for YS Stats arrangement under Arendalsuka mandag er "avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen" ("ABE-reformen").  Se debatten direkte her fra kl 18.30.
Av Vetle Daler 13.08.2018 17:56
Spørsmålet som stilles er hvorvidt  såkalte "ostehøvelkutt" sørger for best mulig bruk av fellesskapets ressurser.

Regjeringen Solberg ønsker å effektivisere driften av statsforvaltningen gjennom sin "avbyråkratiserings - og effektivitetsreform" ("ABE-reformen"). Her forutsettes det at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive.

Ingen kan være motstander av at det offentliges midler, dvs våre penger, blir brukt mer effektivt til beste for nasjonen og dens innbyggere, men det kan stilles spørsmål om "ostehøvelkutt" er den beste og mest eeffektive måten å gjøre dette på. 

Hadde en tilsvarende innsparing/effektivisering blitt mer målrettet og gitt bedre resultat om politikerne i større grad bestemte hvor kuttene skulle tas?

Hadde politikerne blitt mer ansvarliggjort om de i større grad måtte bestemme hvor kutten skulle tas i stedet for å ta et generelt rammekutt? 

Er det mer bekvemt for politikerne å gjøre dette som et generelt rammekutt?

Ordstyrer Terje Svabø forlanger svar på disse spørsmålene når YS Stat inviterer til debatt mandag.

Debattdeltakere er stortingsrepresentantene Vetle Wang Soleim (H) og Lise Christoffersen (Ap) samt forbundsleder i YS-forbundet Parat Hans Erik Skjæggerud.

Du kan også se direktesendingen på Parats Facebook-side

Arrangementet på Facebook

Alt om Arendalsuka her 
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo