Les

Arendalsuka 2023: Samfunnssikkerhet og totalberedskap

Arrangementet starter kl 12:15
Er politiet og tollvesenet rigget for samfunnsoppdraget de skal løse?

Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 15.08.2023 11:30 redigert 16.08.2023 9:37
Etter forsvarskommisjonens, totalberedskapskomisjonens og forsvarsjefens fagmilitære råd ser vi åpenbare behov for å styrke både sikkerhet og beredskapsarbeidet.

- Hvilke trusler står vi overfor?
- Hva er politiets rolle?
- Hva tollvesenets rolle?

Har politiet og tollvesenet de ressursene, fullmaktene og folkene de trenger for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag?

Medvirkende:

Kjetil Ravlo, Forbundsleder, Norges Politilederlag i Parat
Benedicte Bjørnland, Politidirektør, POD
Øystein Børmer, Tolldirektør, Tollvesenet
Karin Tanderø Schaug, Forbundsleder, Tollerforbundet
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo