Les

Arendalsuka 2023: Kommisjoner og rapporter, men hva nå?

Vi har fått rapporten fra Forsvarskommisjonen, fra Totalberedskapskommisjonen - og vi har fått forsvarssjefens Fagmilitære råd. 

Russlands aggresjon og invasjon av Ukraina har bidratt til en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, men har vi som nasjon tatt inn over oss hva dette betyr for vår egen sikkerhet? 

Hva nå, spør vi - og inviterer Forsvarsministeren til en samtale om et av vår tids viktigste spørsmål. 

Medvirkende:

Johan Hovde, Forbundsleder, Parat forsvar
Jens Jahren, Leder, YS Stat
Bjørn Arild Gram, Forsvarsminister, Forsvarsdepartementet (SP)
Dag Stutlien, Leder, BFO
Arve Sigmundstad, Moderator, Parat
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo