Les

Arendalsuka 2023: Gjengkriminalitet og kriminelle nettverk: Hva kan vi lære av Sverige?

63 mennesker ble skutt og drept i Sverige i 2022, - det meste var gjengrelatert som del av strid mellom organiserte kriminelle nettverk. Utviklingen fortsetter i 2023. Nylig kom leder i svenske Polisforbundet, Katarina von Sûdow med et utspill om en krisekommisjon for å forebygge gjengkriminalitet. Dette som en respons på utfordringene Sverige har.
Av Inger-Lise Harstad Publisert dato 14.08.2023 14:30 redigert 15.08.2023 7:38
Politiets trusselvurdering i Norge for 2023 omtaler også trusselbildet knyttet til kriminelle nettverk. Samtidig har Norges Politilederlag og Parat Politiet arbeidet for å få en mer overordnet, langsiktig politisk styring av politiet og med klare ambisjonsnivåer på hva politiet skal levere.

Vi inviterer til en panelsamtale for å kaste lys over trusselbildet i Sverige, og hvordan dette påvirker Norge, samt en dialog om tiltak som kan forebygge og bekjempe denne type kriminalitet.

Medvirkende:

Kristin Kvigne, Sjef, KRIPOS
Annica Allvin, forsker/seniorrådgiver, PHS/Oslo PD
Ivar Prestbakmo, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
Kjetil Ravlo, leder, NPL
Einar Kaldhol, leder, Parat Politiet
Aslak Bonde, moderator/ordstyrer
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup