Les

Arbeidstilsynet varsler økt bruk av gebyrer

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, lover økte gebyrer, Foto: Arbeidstilsynet
Fra 1. februar 2019 vil Arbeidstilsynet øke bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser om arbeidstid og lønn. Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, sier målet er å bedre arbeidsmiljøtilstanden i bransjen.
 
Av Trygve Bergsland 30.01.2019 17:57
I en oversikt på egne nettsider ramser Arbeidstilsynet opp regelbrudd som vil medføre gebyrer: 
* Manglende oversikt over de ansattes arbeidstid
* Lange daglige og ukentlige vakter
* Manglende utbetaling av allmenngjort lønn
* Manglende utbetaling av overtidstillegg

Gebyr som svir
Virksomhetene kan risikere gebyrer fra 50 000 til godt over 100 000 kroner, avhengig av hvor alvorlige bruddene er og virksomhetenes økonomi.

Eierne vil få pålegg om å utbedre forholdene før det ilegges gebyrer.
– Vi ser at økt og målrettet bruk av overtredelsesgebyr har hatt en god effekt innen byggebransjen. Nå tror vi økt bruk av gebyr også for overnattings- og serveringssteder vil gi god effekt og bedre forholdene for arbeidstakerne, sier Vollheim. 


 Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo