Les

Arbeidstilsynet starter landsdekkende NAV-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med NAV-kontorer over hele landet. Blant annet skal de undersøke hvordan det jobbes med forebygging av vold og trusler.
Av NTB Publisert dato 14.11.2022 15:20 redigert 15.11.2022 20:48
– Målet med tilsynene våre er å bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Fram til sommeren vil mer enn en tredel av de vel 260 NAV-kontorene få tilsyn.
– Vi er kjent med utfordringene mange NAV-ansatte står i. De møter mange som er fortvilte, og de ansatte risikerer å bli utsatt for vold og trusler i arbeidet sitt, sier Vollheim.

Etter den tragiske hendelsen ved NAV-kontoret på Årstad i Bergen i september i fjor, ble det avdekket svikt i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved kontoret. En NAV-klient gikk til knivangrep på to ansatte ved NAV Årstad i Bergen. En av de ansatte døde kort tid etter grunnet skadene.

Etter hendelsen ble det gjennomført tilsyn med både den statlige og kommunale arbeidsgiverlinjen, NAV Vestland og Bergen kommune.

Tilsynene avdekket blant annet mangler ved kartlegging og risikovurderinger, mangler ved verneombudets medvirkning, og at HMS-arbeidet hos de to arbeidsgiverne ikke var godt nok samordnet. Dette resulterte i til sammen tolv pålegg fra Arbeidstilsynet.
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo