Les

Arbeidstilsynet skal få gi større bøter

Arbeidstilsynet kan snart få lov til å gi langt større bøter enn i dag. Et forslag fra Høyre, Frp, Rødt om å heve gebyrgrensen får flertall på Stortinget.
Av NTB Publisert dato 23.11.2022 14:50 redigert 23.11.2022 16:25
De tre partiene står bak et forslag om å «betydelig heve den øvre grensen for ileggelse av overtredelsesgebyr». I dag er grensen på 1,65 millioner kroner, ifølge NRK , men forslaget sier ikke noe om hvor høye satsene skal være.

Partiene vil også at Arbeidstilsynet rutinemessig anmelder «arbeidslivskriminalitet av grov karakter» til politiet.

Senterpartiet og Ap støtter ikke forslaget. Regjeringspartiene vil i stedet se an Arbeidstilsynets praksis etter at arbeidsministeren i fjor ga tilsynet beskjed om å gi flere og høyere bøter.

Forslaget om høyere gebyrtak får også støtte fra Venstre, KrF, MDG, og Pasientfokus, og med SV på laget sikres flertallet.
– SV forhandler budsjett med regjeringen, men har ingen avtale utover det. Vi stemmer for det vi er for, og mot det vi er mot, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til NRK

Arbeiderpartiet sier dette om den forestående avstemningen på torsdag:
– Heller enn å detaljstyre arbeidet gjennom anmodningsvedtak, mener vi det er best at man ser på disse tingene i sammenheng med den pågående storrengjøringen i arbeidslivet. Den er regjeringen godt i gang med, sier stortingsrepresentant Runar Sjåstad.

Han understreker at partiet ikke utelukker økt gebyrgrense på sikt.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup