Les

Arbeidstilsynet med nytt verktøy for å lage varslingsrutiner

SI IFRA: Gode varslingsrutiner gir forutsigbare prosesser og trygger de som er involvert i varslingssaker. Foto: Arbeidstilsynet
Mangler arbeidsplassen din rutiner for varsling? Det er mange virksomheter som mangler slike rutiner, selv om loven pålegger dem å ha det. Nå lanserer Arbeidstilsynet digital hjelp til å lage varslingsrutiner som passer til den enkelte arbeidsplass.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 07.10.2021 10:40

I følge direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet vet de at virksomheter som har skriftlige rutiner for varsling, håndterer varsel om kritikkverdige forhold langt bedre enn de som mangler rutiner.
– Med det nye verktøyet skal ledere, ansatte og tillitsvalgte sammen kunne lage gode rutiner for varsling. Da er det også enklere å håndtere varsel godt når de dukker opp, sier Trude Vollheim.

Verktøyet er laget slik at varlingsrutinen blir spesialtilpasset den enkelte virksomhet. Det skal brukes ved at ledelsen, arbeidstakere og tillitsvalgte sammen setter seg ned og svarer på en rekke spørsmål. Virksomheten må blant annet gjøre seg opp en mening om hva som kan være kritikkverdige forhold hos dem, hvordan arbeidstakerne skal melde fra og hvordan virksomheten skal håndtere varsler som kommer inn.

Les mer på Arbeidstilsynets sider

 

 
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten