Les

Arbeidstakerorganisasjonen STAFO 100 år

STAFOs forbundsleder Erlend Aasbø i anledning 100-årsjubileet. Foto: STAFO.
I år fyller arbeidstakerorganisasjonen STAFO hundre år. Fredag ble jubilanten, som har tette bånd til Parat, behørig feiret.
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 20.11.2023 15:55 redigert 21.11.2023 11:49

– Fredag feiret vårt søsterforbund STAFO 100 år – og hadde en jubileumsfest verdig en 100-åring. Fra oss i Parat deltok generalsekretæren og jeg, og vi overbrakte våre gratulasjoner fra hele Parat, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

STAFO og Parat har gjennom mange år hatt tette bånd.
– Vi i Parat har et nært og godt forhold til vårt søsterforbund, noe også STAFOs leder påpekte fra scenen i sin jubileumstale. Opp gjennom tidene har STAFO forsøkt å fusjonere med det som i dag er Parat, og de har også vurdert å melde seg inn i Parat. Det har ikke lykkes å komme helt i mål ennå, men det har ført til at vi i dag har en samarbeidsavtale med STAFO og de leier også kontorlokale her hos oss, sier Olsen.

STAFO en av grunnleggerne av YS

STAFO er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og har drøyt 1800 medlemmer i 19 selvstendige medlemsorganisasjoner. STAFO organiserer ansatte i offentlige, offentlig eide og private virksomheter, som for eksempel Det norske teateret, Kystverket, Statens vegvesen, Det kongelige slott, Husbanken, Riksrevisjonen, Meteorologisk institutt og museumsansatte.

Organisasjonen var en av fem forbund som var med på å opprette YS i 1977, og YS Stats første leder, Aage Lagem, kom fra STAFO.

Tett samarbeid med Parat og stor autonomi

100 år er en anselig alder for en fagorganisasjon.
– Det er ikke alle organisasjoner forunt å fylle 100 år, sier forbundsleder i STAFO, Erlend Aasbø.

Mange fagorganisasjoner endrer organisasjonsstruktur, blir slått sammen eller av og til nesten spist av noen større. STAFO står fortsatt på egne ben, selv om en del medlemsorganisasjoner i 2016 valgte å melde seg inn i andre YS-forbund, blant annet Parat.
– STAFO har et tett samarbeid med Parat, blant annet ved at de utfører lønns- og regnskapsoppgaver for oss. I tillegg bistår Parat med både arbeids- og privatrettslige tjenester. Skulle våre medlemmer trenge juridisk hjelp, er det Parat som i hovedsak bistår medlemmene våre med dette. Også på kurs og konferanser tilbyr Parat STAFO-medlemmer plass, sier Aasbø.

Han fremhever organisasjonsstrukturen i STAFO som et av dens store fortrinn og noe medlemsorganisasjonene ofte trekker frem som en av hovedfordelene ved medlemskapet.
– STAFO består av 19 selvstendige medlemsorganisasjoner. De ønsker å bevare autonomien sin, men samtidig ha tilknytning til en hovedorganisasjon. Det tilbyr vi, sier Aasbø.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup