Les

Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge SSB. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 25.06.2020 9:20

I samme periode gikk antall sysselsatte ned med 55 000, viser de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ledighetsnivået i mai var betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall.

Rett over 147.000 personer – tilsvarende 5,2 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidsledige ved utgangen av mai, viser de sesongjusterte tallene. Tall fra NAV viser at antall arbeidsledige og personer på tiltak, falt kraftig, med rundt 100.000 personer fra toppnivået i mars til 198.000 ved utgangen av mai.

Uten alle reiserestriksjonene i påsken ville nedgangen i utførte ukeverk fra januar til april vært betydelig høyere. Reiserestriksjonene i påsken førte til at en større andel av sysselsatte som ikke var permittert var på jobb i hele eller deler av påskeuken enn det som er vanlig, skriver SSB.

Om statistikken:
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Statistikken kommer ut kvartalsvis, normalt fire uker etter utløpet av kvartalet.

Arbeidskraftundersøkelsen


Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten