Les

Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent i mai

Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge SSB. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering.
Av Lill Jacqueline Fischer 25.06.2020 9:27

I samme periode gikk antall sysselsatte ned med 55 000, viser de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ledighetsnivået i mai var betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall.

Rett over 147.000 personer – tilsvarende 5,2 prosent av arbeidsstyrken, var arbeidsledige ved utgangen av mai, viser de sesongjusterte tallene. Tall fra NAV viser at antall arbeidsledige og personer på tiltak, falt kraftig, med rundt 100.000 personer fra toppnivået i mars til 198.000 ved utgangen av mai.

Uten alle reiserestriksjonene i påsken ville nedgangen i utførte ukeverk fra januar til april vært betydelig høyere. Reiserestriksjonene i påsken førte til at en større andel av sysselsatte som ikke var permittert var på jobb i hele eller deler av påskeuken enn det som er vanlig, skriver SSB.

Om statistikken:
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) gir informasjon om hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Statistikken belyser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Statistikken kommer ut kvartalsvis, normalt fire uker etter utløpet av kvartalet.

Arbeidskraftundersøkelsen


Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo