Les

Arbeidsledigheten i Norge øker svakt

Torsdag kom SSB med tall for utviklingen i arbeidsledighet, arbeidsforhold og lønn i Norge mellom oktober og november i år. Statistikken viser svak oppgang i arbeidsledigheten og at antallet jobber avtar noe etter en periode med unormalt høy vekst.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 22.12.2022 10:00 redigert 22.12.2022 11:00

Mellom september og oktober ble det omkring 1.300 færre jobber i landet. Ikke siden februar i år har statistikken vist jobbnedgang. Sammenlignet med oktober 2021 er det tre prosent flere jobber. Det er den laveste veksten målt i statistikken så langt i år.

– Det at vi nå ser en lavere vekst i antall jobber skyldes i stor grad den unormalt sterke utviklingen i andre halvår 2021, som følge av gjenåpningen etter pandemien. Utviklingen i andre halvår i år ligner mer på utviklingen i årene før pandemien, som vil si at vi er tilbake i en normal situasjon, sier Tonje Køber, seksjonssjef i SSB.

Det var i underkant av 3,1 millioner jobber i Norge i tredje kvartal 2022. Den største næringen i landet er helse- og sosialtjenester, som står for rundt 20 prosent av jobbene i markedet. Sektoren er etterfulgt av varehandel og undervisning som ansetter store deler av arbeidsstyrken.

Ifølge SSB kan en person typisk ha flere jobber i ulike virksomheter. Det var rundt 2,8 millioner personer som var lønnstakere i tredje kvartal i år.

Formålet med den kvartalsvise statistikken er å vise endringer i antall jobber, antall lønnstakere og lønnsnivå for hvert kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.

Svak økning i arbeidsledigheten

I november endte arbeidsledigheten i Norge på 3,3 prosent, opp fra 3,2 prosent måneden før. Ledighetsnivået har ligget rekordlavt i Norge det siste året, men de siste månedene har man sett en gradvis utflating, før ledigheten har hatt en svak oppgang.

– Etter en lang periode med høy temperatur på arbeidsmarkedet ser det nå ut til at vi har en svak, oppadgående trend i ledigheten sier Tonje Køber i SBB.

I april lå arbeidsledigheten på 3,1 prosent, i perioden mai til august på 3,2 prosent, mens den i både september, oktober og november var på 3,3 prosent.

Våre medlemsblader
Video

Apoteklovutvalget legger frem sin innstilling

Regjeringen legger fram ny strategi for luftfarten

Unicef får jobben gjort

Parat på Arctic Entrepreneur 2023

Parats hovedstyre på Stortinget

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo