Les

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ved utgangen av august er 216.400 personer helt eller delvis arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV.
Av NTB-Hege Tannæs-Fjeld Publisert dato 28.08.2020 10:55 redigert 28.08.2020 11:21
Det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge månedsstatistikken fra NAV som ble publisert fredag.

Bruttoledigheten, som består av helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak, er på 132.800 personer, eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken. 37.000 av de helt ledige er permittert.
– Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV fortsatte å falle i august. Hele nedgangen skyldes færre permitterte, mens antallet arbeidssøkere som ikke er permittert, gikk noe opp, sier nylig tiltrådt arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Sunket siden mars
Etter den kraftige økningen i arbeidsledigheten i mars har antall helt ledige og bruttoledigheten gått ned hver måned.
Antall helt ledige økte i juli, men har gått ned de siste tre ukene. I august er det flere arbeidssøkere på tiltak.

Nedgangen i bruttoledigheten i løpet av august er på 16.500 personer. Antall delvis ledige har økt de siste to ukene, etter en kraftig nedgang i juli.
– Det er gode nyheter at antall ledige synker. Samtidig er tallet fremdeles høyt. Nå er det viktig å hindre at ledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Regjeringen fortsetter derfor å tilføre nødvendige støttepakker både til næringslivet og til arbeidstakere. Vi legger også til rette for at ledige kan bruke tiden på kompetanseheving. Vi må skape mer og inkludere flere, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Reiseliv
Ledigheten er nå størst innen reiseliv og transport. Her er 9,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledig i utgangen av august.

Samtidig er det denne bransjen som har hatt størst nedgang i ledigheten den siste måneden, sammen med butikker, salg og service som også har hatt nedgang. I disse bransjene har det totalt blitt 7.600 færre helt ledige i løpet av august.

Høyest i Oslo
Antall helt ledige har gått ned i alle fylker den siste måneden. Arbeidsledigheten er størst i Oslo, med 5,7 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Nordland har lavest andel helt arbeidsledige, med 3 prosent.

Antall helt ledige har gått ned i alle aldersgrupper bortsett fra blant de yngste. I aldersgruppen under 20 år har det vært en liten økning. Andelen helt ledige er høyest i aldersgruppen 20–24 år, der 6 prosent er registrert som helt ledige.

I løpet av august ble det registrert 21.400 ledige stillinger hos NAV. Det er 23 prosent færre per virkedag enn i samme måned i fjor.
Våre medlemsblader
Video

Streikemerkering Jernabenetorget 16.10.20

Lederkonferanse: Tre inspirerende foredrag

Parat-ansatte på hjemmekontor

Streikemarkering Avarn 25. september 2020

Krise i luftfarten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo